Noua Galilee

Blog de gândire şi cultură Creştină

Archive for 3 iulie 2007

Mitropolitul Iosif NANIESCU (1820-1902)

Posted by mihailmaster pe iulie 3, 2007

iosif-naniescu.jpg 

NANIESCU IOSIF (din botez loan), mitropolit.   

  Născut 27 iulie 1820, în Răzălăi, judeţul Soroca, în familie de preot, decedat la 26 ianuaie 1902, în Iaşi.   

Călugărit şi hirotonit ierodiacon de Chesarie al Buzăului, în1835.  Studii la Seminarul din Buzău (1836-1940) şi la Colegiul “Sf. Sava” din Bucureşti (1947).   Egumen la mănăstirile Serbăneştii Morunglavului – jud. Vâlcea (1849- 1857) şi Giseni Dâmboviţa (1857 – 1863), “curator” la mănăstirea Sărindar din Bucureşti (1863 – 1864)   Intre timp hirotonit ieromonah (1850), hirotesit protosinghel (1852) şi arhimandrit (1860), profesor de Religie la Gimnaziul  “Gh. Lazăr” ( 1864- 1866), Liceul “Matei Basarab” (1866 – 1973), şcoala normală (1867- 1873), director la Seminarul “Central” (1870 – 187 1) toate în Bucureşti. 

La 23 aprilie 1872 hirotonit arhiereu cu titlul “Mireon” (de Mira Lichiei); La 18 ian. 1873 ales episcop la Argeş , iar la 10 iun. 1875 mitropolit al Moldovei (înscăunat la Iaşi, 6 iul. 1875), păstorind până la moarte. 

 În 1888 ales membru de onoare al Academiei Române. În timpul păstoririi lui s-a zidit şi pictat catedrala mitropolitană (1881-1887), s-au restaurat bisericile “Sfinţii Trei lerarhi” şi “Sf. Nicolae Domnesc” din Iaşi, a fost mutat Seminarul de la Socola la Iaşi. 

    A desfăşurat o apreciabilă operă filantropică, a întreţinut zeci de tineri la studii.  însufleţit patriot, a sprijinit Războiul de Independenţă din 1877 (pastorale, colecte în eparhie, ajutoare personale). 

   Sub îndrumarea şi cheltuiala sa, a apărut “Revista Teologică” de la Iaşi (1983-1887), redactată de profesorii Constantin Erbiceanu şi Dragomir Demetrescu.  A tipărit câteva lucrări mărunte şi mai ales predici şi discursuri, a editat lucrarea lui Gavriil Preotul: Viaţa şi traiul Sfinţiei Sale Părintelui nostru Nifon, patriarhul Şarigradului (Bucureşti, 1888, 177 p.).  

  A dăruit Academiei Române bogata sa bibliotecă, cu peste 10 000 de cărţi, peste 300 tipărituri vechi Româneşti, numeroase manuscrise şi doua lăzi cu documente.

Posted in EI S-AU NĂSCUT ÎNTRE PRUT ŞI NISTRU | 3 Comments »