Noua Galilee

Blog de gândire şi cultură Creştină

Archive for februarie 2008

Ieremia Ciocan ( Cecan ), 1867-1941

Posted by mihailmaster pe februarie 26, 2008

save0028.jpg        

Părintele Ieremia Ciocan şi-a făcut studiile la seminarul din Chişinău, a fost preot în comuna Nişcani, judeţul Orhei., între anii 1905-1916, păr. Ciocan  a desfăşurat o activitate  intensă pe teren politic şi ca scriitor-publicist, director al revistei fondată de el „Uniunea Noastră” –„Наше объединение”. Scopul revistei, după cum anunţa însăşi redacţia, era :

 save0029.jpg N0. 13, (anul 1910)  „Uniunea Noastră” –„Наше объединение”,

( material preluat din arhiva istorică-religioasă „Între Nistru şi Prut” )

1.) să unească pe clerici între ei şi cu parohienii lor pentru a colabora, cu scopul de ridica starea spirituală-morală a parohienilor rurali şi de a îmbunătăţi situaţia lor economică.,

 2.) să readucă preoţimii acea putere de înrâurire asupra societăţii şi vieţii ei, pe care preoţimea trebuie s-o aibă în virtutea împuternicirii ei.

 În această revistă se vorbea despre starea clericilor din Rusia, se interesa însă, foarte mult şi de starea clerului basarabean., conţinea articole consacrate preoţimii, cântăreţilor, soţiilor de preoţi, seminarului teologic, şcoalelor bisericeşti-parohiale, învăţătorilor acestora, parohiei, gospodăriei rurale, emeriturii şi ajutorului reciproc al preoţimii, binefacerii, sectantismului, asigurării materiale a clerului, trecutului basarabean, bisericilor moldoveneşti, tipografiei centrale,, cum şi altor aşezământe bisericeşti din Basarabia, alegerilor din Duma imperială etc.

Plin de energie şi înzestrat cu un temperament de luptător înfocat, păr. Ieremia Ciocan nu cruţa pe nimeni şi nimica. El a dus o luptă neîmpăcată contra preotului Constantin Parfeniev, învinuindu-l de mari incorectitudini în treburile fabricii de lumânări., a avut o aprigă polemică cu misionarul eparhial T.Volovei., s-a războit cu congresul eparhial, care luase apărarea preotului C.Parfeniev., a scris împotriva revistei eparhiale, a reprezentanţilor curentelor noi ca preotul N.Stoicov., contra preotului A.Baltaga – preşedintele comisiunii de control de la fabrica de lumânări, unde s-au dovedit mari fraude.

Congresul eparhial din 1910, luând în cercetare atitudinea preotului Ciocan faţă de unii conducători ai eparhiei în diferite ramuri (la fabrica de lumânări ş.a.), au ajuns la hotărârea de a interveni pe lângă stăpânirea eparhială ca preotul Ciocan să fie expulzat din eparhie. Hotărârea însă, n-a fost adusă la îndeplinire, dovedindu-se că cele mai grave destăinuiri ale părintelui Ciocan (în chestiunea preotului C.Parfeniev) erau justificate.

În decursul activităţii sale, părintele Ciocan, a intrat în relaţii cu membrii guvernului ţarist, cu oamenii politici din Rusia şi Basarabia, cu diferiţi ziarişti etc. Cu Serafim Ciciagov, chiriarhul Basarabiei a avut grave conflicte în lupta politică, – care în cele din urmă s-au terminat cu împăcăciune.

Chestionarul arestatului Ieremia Cecan

1.     Cecan

2.     Eremei Fedotovici

3.     1867, s.Beleuţa, jud. Hotin, Basarabia

4.    

5.     or. Chişinău, str. Gospitalnaia 1 (Spitalului)

6.     Pensionar din 1929, plătit de Guvernul Român

7.     Din 1934, membru al Partidului Naţional Socialist al României, preşedinte onorific al secţiei Chişinău.

8.     Moldovean

9.     Fost cetăţean român.

10. Paşapotul a fost luat în timpul arestării.

11. Superior. Seminar de Teologie şi Facultatea de Teologie.

12. Slujitor al cultului.

13. Din ţărani.

14. Am casă.

15. Până în 1929, preot ăn s. Novaci, jud. Chişinău şi, din 1915 până în martie 1918, preot militar.

16. În armata albă n-am fost.

17. Am fost scos de la evidenţă.

18. N-am participat.

19. N-am fost supus judecăţii.

20. Preşedinte de onoare a organizaţiei naţional socialiste, secţia Chişinău.

21. Tata : Cecan Fedot, a decedat în 1896, Mama a decedat în 1919. Soţia : Cecan Eugenia Ivanovna, 68 de ani, casnică. Copii : fiul – Cecan Alexandru, 1897, contabil, lucra în banca Basarabia. Cecan Nicolai – 1898 – jurist, lucra avocet în satul Bâcoveţ, jud. Chişinău, pe lângă sectorul de pace. Cecan Boris – funcţionar la primăria or. Chişinău. Cecan Ludmila, fica, 1892 – casnică. Toţi locuiesc în Chişinău. Fica Chirşa + Cecan Zinovia, a.n 1894, locuieşte împreună cu soţul Chirşa Iulian în or. Făgăraş – România, soţul ei este avocat.

La 12 iulie 1940, organele N.K.V.D.-ului l-au arestat pe Ieremia Cecan, iar la 27 iunie 1941, el a fost împuşcat în închisoarea din Chişinău.

Bibliografie :

Popovschi Nicolae, „Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea sub ruşi”, Museum, Chişinău, 2000, pag.262., 272-273., 278.

Colesnic Iurie, „Basarabia necunoscută”, Vol. IV, Museum, Chişinău, 2002, pag. 301

 cel-bun-banerr1.png

Posted in EI S-AU NĂSCUT ÎNTRE PRUT ŞI NISTRU | Leave a Comment »

Ioan Neaga, protoiereu (1834-1901)

Posted by mihailmaster pe februarie 22, 2008

save0004.jpg

Ioan Neaga, protoiereu (1834-1901)

Bunicul preotului – poet Alexie Mateevici  

Născut la 3 septembrie  1834 în Chişinău., copilăria şi-a petrecut-o în satul Răzeni, judeţul Chişinău.

În 1844 a fost înscris de către tatăl său (Anastasie Neaga) la Seminarul Teologic.În timpul războiului ruso-turc 1853 – 1856 (campania din Sevastopol), când întregul Petresburg trecuse pe la Chişinău, a intrat în relaţii de prietenie cu militari din armata ţaristă.La 26 octobmbrie 1857, a fost hirotonit de către arhiereul Basarabiei Irinarh Popov ( 1844-1858 ) şi numit la biserica din târguşorul Petrovca din judeţul Tighina.Fiind însetat de cunoaştere, era mereu abonat la cărţi ştiinţifice, reviste şi gazete ale timpului, pentru obţinerea cărora trebuind să se ducă tocmai în târgul Căuşeni (25 verste)În prima sa parohie la Petrovca, judeţul Tighina, părintele Ioan Neaga, având de la Dumnezeu darul predicii, i-a determinat foarte repede pe parohienii săi să umble regulat la biserică, să nu fure, să nu umble numai în chefuri şi beţii. De remarcat faptul că până la părintele Ioan Neaga, predecesorii acestuia au băut la cârciumă la un loc cu ţăranii!Părintele Ioan fost un bun istoric al timpului ( a interprins investigaţii ştiinţifice, publicând studii privind teme istorice şi arheologice. )

A tradus din rusă „Învăţăturile protoiereului Puteatin”. Exemplarele tipărite au fost expediate la toate bisericile din Basarabia.Ca personalitate proeminentă, părintele Ioan Neaga  a înaintat şi în serviciu cu paşi repezi. La sfârşitul anului 1862 ajunsese deja protopop şi cercetător fruntaş, consilier al Zemstvei din Tighina.Diriginte şi profesor de religie la şcoala din Căuşeni, în acelaşi timp se ocupa de gospodărie şi de educaţia copiilor săi.În 1881 a fost numit de către arhiereul Pavel Lebedev ( 1871-1882 ) , în funcţia de preot pentru catedrala „Înălţarea Domnului” din Chişinău. Tot atunci a fost ales şi membru în conducerea Şcolii Spirituale din Chişinău.În 1882 a fost ales preşedinte a făbricii eparhiale de lumânări.Dintre toţi preoţii din Chişinău, s-a evedenţiat prin predicile sale rostite la catedrală. Darul cuvântului şi intonaţia, profundul său bariton, atrăgeau la catedrală întregul oraş. 

În octombrie 1892, baritonul de tunet al părintelui Ioan Neaga, a răsunat în piaţa Căuşenilor în timpul unui scandal ţărănesc. Ţăranii în frunte cu căpetenia lor Anton Donţu, s-au adunat ca să-l omoare pe doctorul evreu Sverdlov, pentru că el după părerea lor, infecta bolnavii de holeră, producând douăzeci de victime. Nici un fel de autoritate, nici chiar ispravnicul, ce-i ameninţa cu cazacii, nu au fost în stare să potolească spiritele., doar cuvântarea rostită de părintele Ioan, în limba moldovenească,  i-a convins pe ţărani să se împrăştie pe la casele lor. 

În ultimii ani de viaţă, a avut de suferit foarte mult din pricina acceselor de paroxie şi a durerilor crâncene de picioare. Părintele Ioan Neaga pleacă în lumea celor drepţi la 1 iulie 1901, în al 67-lea an al vieţii sale pământeşti. Biblioteca sa cu ediţii şi colecţii de periodice rarisime rămâne moştenire copiilor şi nepoţilor, unul dintre ei fiind nimeni altul decât Alexie Mateevici, care v-a petrece mult timp printre cărţile şi manuscrisele rămase de la bunicul.

 Lucrări : 1. „Biserica străveche din târgul Căuşeni.”

2. „Buchetul vieţii.” ( jurnal )

3. „Învăţăturile protoiereului Puteatin” ( traducere din rusă ) 

a scris Mihail Bortă, teolog, masterand la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, secţia Istorice-Practice.  

cel-bun-banerr.png

Posted in EI S-AU NĂSCUT ÎNTRE PRUT ŞI NISTRU | Leave a Comment »

Fericitiţi cei flămânzi şi însetaţi de DREPTATE !

Posted by mihailmaster pe februarie 11, 2008

save.jpg

Fericitiţi cei flămânzi şi însetaţi de DREPTATE ,

că aceia se vor sătura!

sau De ce scriu acest blog? 

Mulţi dintre frăţiile voastre mi-au pus această întrebare…

Ei bine, nu vă supăraţi, e doar un mic blog, care conţine scurte date biografice despre –

Oamenii lui Dumnezeu din Basarabia,

care toată viaţa lor au slujit cu credinţă Dumnezeului ceresc şi…

poporului asuprit şi necăjit dintre Prut şi Nistru. 

scriu acest blog pentru că… nu mă mai pot sătura de înţelepciunea, de credinţa nestrămutată, de smerenia acestor vrednici păstori de suflete. 

…scriu acest blog pentru tinerii de azi…  care,  nu au de unde să cunoască despre vrednicii lor înaintaşi… despre care marele Gala Galaction scria :

Basarabenii, sunt cei dintâi, din neamul nostru, în credinţă, în avântul, în nevinovăţia şi în tradiţionalismul lor faţă de aceste sfinte izvoare ale Adevărului şi ale Vieţii.  ( Ortodoxismul Basarabean )

…scriu acest blog… pentru că… aceşti vulturi basarabeni au schimbat la faţă Biserica Ortodoxă – citadela mântuirii – au consolidat-o şi-au întărit-o!

Scriu acest blog… pentru că… dacă noi nu vom scrie, nu vom aminti  faptele lor creştineşti… pietrele vor vorbi! 

Cu  nădejde şi credinţă că vom duce această lucrare până la un bun sfârşit

Dumnezeu să ne ajute şi să ne întărească!

cel-bun-banerr.png

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Posted by mihailmaster pe februarie 8, 2008

11251.jpg

Episcopul martir

Teodosie CHIRICĂ 1866 – 1937 (?)

(scurte date biografice) 

S-a născut la 11 ianuarie 1866 în Basarabia. A absolvit Seminarul Teologic din Chişinău. A fost numit misionar eparhial în Basarabia contra sectanţilor, stundiştilor, baptiştilor, inochentiştilor. A purtat discuţii publice cu staroobreadţi ( lipovenii ).Avea o înfăţişare foarte impunătoare – cu părul retezat şi barba mare.În timpul revoluţiei din 1917 a trecut în Transnistria, unde i-a murit preoteasa.S-a călugărit., la scurt timp a fost ridicat în treapta de Arhimandrit.În data de 14.10.1933 a fost hirotonit episcop în oraşul Nicolaev, Ucraina de către mitropolitul Odesei şi Chersonului  Anatolie (Grisiuc).Între ( 14 octombrie 1933 – 23 mai 1937 ) episcop de Nicolaev vicar a eparhiei de Odesa.În data de 23.5.1937 a fost transferat la catedra episcopală din Cursc. Pentru ca mai apoi să fie numit episcop de Costroma ( 8.1937 )În data de 26.08.1937 a fost arestat de N.K.V.D şi întemniţat. După toate probabilităţile a fost omorât de nkvd-işti. 

Lucrări :  

1.     Misionar Eparhial Pr. Teodosie Chirică,  „Pro domo sua. Amintirile din raiul lui Inochentie.”

2.     Misionar Eparhial Pr. Teodosie Chirică , „Despre hrană, nedreptatea inochentienilor”, Nr.590. Editura Frăţiei Ortodoxe Naşterii lui Hristos, din Chişinău. 18 Mai, anul 1916. Cenzor, protoiereul Constantin Popovici.   

Bibliografie :  

1. Мануил (Лемешевский В.В.), митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965гг. (включительно). Erlangen, 1979-1989. Т.6.
С.351.

2. Цыпин В., прот. История Русской Церкви, 1917-1997. Т.9. М., 1997.
С.767.

3. ЖМП” 1934, № 18-19, с. 8.
ФПС I, № 278, с. 11, II, с. 7, IV, с. 7, V, ? 193. „Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия„, с. 27, 119. Regel’son 556: 1937 verhaftet.

4. Martirologiul Bisericii Basarabene, de pe Wikipedia, enciclopedia liberă –http://ro.wikipedia.org/wiki/Martirologiul_Bisericii_Basarabene

5. Guma Vasile, preot – „Povestea vieţii mele”, editura „Căpriana”, Paris, 1999, pag. 186.   

a scris Mihail Bortă, teolog, masterand la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, secţia Istorice-Practice.  

Posted in EI S-AU NĂSCUT ÎNTRE PRUT ŞI NISTRU | Leave a Comment »

Cartea care s-a făcut auzită pe ambele maluri ale Prutului…

Posted by mihailmaster pe februarie 6, 2008

save0002.jpg

«Друмуръ ынтру регэсиря драгостий»

Кишинэу 7515 

„Drumuri întru regăsirea dragostii” de Nichita :

Cartea care s-a făcut auzită pe ambele maluri ale Prutului… 

Cucernicul de pe craterul imaginaţiei clujene

( articol preluat din Făclia )

  E tînăr. E unul dintre noi. E un luptător. Nu se complace în ipostaza muţeniei. Spune ce-l doare, verbalizîndu-şi trăirile. Face o scriitură cu aer occidental, străjuită parcă de turnurile ancestrale ale Sorocii. Citindu-i cartea, îţi doreşti să-l cunoşti mai bine, să înţelegi prin ce viscere literare îşi alimentează spiritul. Să facem cunoştinţă – Nichita, este autorul romanului „Drumuri întru regăsirea dragostei”, o carte care penetrează sfera dintre „dincolo” şi „dincoace” la propriu, dar şi la figurat. E una dintre acele scrieri care provoacă, incită deşi labirintul prin care te atrage ţi-ar părea că este arhicunoscut – dragoste, prietenii, studenţie, maluri de Prut, Cluj… Aparent, nimic nou. Dacă nu am menţiona că autorul a reuşit să-i imprime nuanţa absolută. Prin relaţia-i aparte, surprinzătoare, cu Divinitatea, omniprezentă-n aproape fiecare filă a cărţii. Şi sinceritatea-i, adeseori de-a dreptul debordantă.

Deşi creează impresia că spune multe lucruri, relatează evenimente, trăiri, printre rînduri par să rămînă tăceri semnificative: De ce? Cum? Cînd? Aşa o fi vrut Dumnezeu? Chiar aşa?.. Rămîn în expectativă. Continuarea? Nu prea coincide cu cele intuite. Mă bucur. Forţele imaginaţiei umane sînt inepuizabile. Ca şi drumul destinului. Ca şi cel al „regăsirii dragostei”…Citiţi-o şi convingeţi-vă!

Iuliana Boguşevschi

( P.S. De la doar două luni de la lansare tirajul cărţii s-a cam epuizat., la momentul de faţă se duc tratative cu editurile din ţară pentru o nouă ediţie. Totuşi cei care încă nu au reuşit  să procure această carte, rugăm să se adreseze direct la autor pe www.nichita.org )

Posted in Uncategorized | 1 Comment »