Noua Galilee

Blog de gândire şi cultură Creştină

Protologia şi eshatologia la Sfântul Maxim Mărturisitorul (traducere din l. rusă de Mihail BORTĂ

Posted by mihailmaster pe decembrie 23, 2008

maximProtologia şi eshatologia la Sfântul Maxim Mărturisitorul

Fragment din Raportul prof. Arhiepiscopul Afanasie ( Evtici ) la conferinţa Învăţăturile eshatologice ale Bisericii. ( Moskova 14-15 noiembrie 2005 )

Protologia şi eshatologia Sfântului Maxim Mărturisitorul – Experienţa tălmăcirii, răspunsul 60 către Talasie.

Despre aşa numita Evanghelie, Sfântul Părinte vorbeşte şi în altă parte : Sf. Evanghelie este zămislită în creaţie, adică de la Dumnezeu ( Hristos ) , prin trup, acţiune independentă (αυτουργίας), care are Împărăţia în veac, în care ( Împărăţie ) noi vom avea bucurie nesfârşită, deoarece această zi este neânserată şi fără sfârşit. Scriptura spune : ( din scriptură ) numind harul evanghelic zi, sau anume acea taină care a Creat acest har, în care Dumnezeu doreşte, ca noi toţi, după cum spune dumnezeiescul Apostol Pavel : ( Tim. 13. 13 ) Pentru că ziua luminii veşnice este Hristos.

Aşadar, după Sf.Maxim, Taina lui Hristos, este realatată în Dumnezeiasca Evanghelie cu bună vestire dumnezeiască a vieţii veşnice şi a îndumnezeirii, ca pe o bucurie imensă a proslăvirii omului şi a tot ce a fost creat de Dumnezeiasca veşnicie, blajinitate şi iubire, pe care Dumnezeu le-a pregătit în Fiul Său Unul Născut şi Prea iubit, Care prin Întrupare s-a făcut şi Fiu al Omului, rămânând întotdeauna, şi înainte de Întrupare şi după ce s-a făcut om. Unul şi Acelaşi, Prea iubit Fiu a lui Dumnezeu. ( prologul Evangheliei de la Ioan şi epistolei către Efeseni, inspirându-se din acestea Maxim formulează Protologia şi Eshatologia sa. ) Întruparea şi Înomenirea lui Hristos, nouă oamenilor ne-a adus şi ne-a dăruit îndumnezeirea şi asemănarea cu Dumnezeu. ( cum a spus în zilele noastre părintele Iustin ( Popovici ) fiind călăuzit de învăţătura Sf.Maxim. )

De aceea după Sf.Maxim, întreaga creaţie Dumnezeiască, şi întreaga Apocalipsă – parţial sunt înscrise în Sf.Scriptură – Acestea fiind doar o înştiinţare şi o manifestare temporală a Tainei Întrupării; cu alte cuvinte toată înaintea arătare, evanghelică, bisericească, cosmică, eshatologică a lui Hristos – Dumnezeu-Om.

Despre aceasta scrie de Dumnezeu înţeleptului Maxim : Taina Întrupării Cuvântului ( Logosului ) conţine ( în sine ) sensul (τήν δύναμιν) tuturor misterelor şi proto-chipurilor scripturistice. Şi cine a cunoscut Taina Crucii şi a Morţii ( lui Hristos ) acela a cunoscut cuvintele ( logosurile – motive ) cele mai înainte vorbite. Acela care este iniţiat în sensul ( tainic ) a Învierii, intră şi în cunoaşterea ţelului, pentru care Dumnezeu de la început a adus totul la fiinţare.

În acest text nu prea mare, dintr-o parte se întrevede Protologia Sfântului Maxim ( în care se spune despre stare dintru început a logosurilor – cuvinte ) şi pe de altă parte, Eshatologia Sf.Maxim ( Învăţătura lui Hristos, care descoperă ţelul dintru

început al creaţiei ). Dar în acelaşi timp între Protologie şi Eshatologie, Sfântul Maxim teologhiseşte despre Taina crucii şi a Morţii, ca despre o mişcare ispăşitoare, mântuitoare şi iconomică contra păcatului şi a morţii.

Această realitate trecătoare, ca patimile ispăşitoare constructive ale lui Hristos, Sf.Maxim la fel le menţionează foarte serios în teologia sa, deoarece el este un teolog soteriologic, contra învăţăturilor scolasticilor din evul mediu, care puneau întrebări ipotetice. Acum putem spune că această iconomie mântuitoare trecătoare constructivă se numeşte επισαχθείσα οικονομία – iconomie adăugătoare a chinurilor lui Hristos, între a Sa Întrupare şi Înviere. De menţionat însă, că ispăşirea constructivă face parte din marea Taină a lui Hristos şi nu modifică Sfatul Dumnezeiesc dintru-început, a Întrupării Fiului lui Dumnezeu, pentru îndumnezeirea şi unirea omului cu Dumnezeu.

Nesfârşitele calcule a acestui mare mister despre Dumnezeu-om, le putem vedea în Răspunsul 60, a Sf.Maxim către ucenicul său – Talasie, monah african, care avea o râvnă caracteristică monahilor – cunoaşterea celor mai adânci taine a credinţei şi vieţii creştine, aceasta cu întrebările sale, chema răspusurile adânci ale învăţătorului şi a marelui teolog din capitala Bizanţului, care trăia atunci în mănăstirea sa din Africa. Aceiaşi taină Dumnezeu – om, dar de această dată din altă perspectivă, o putem vedea în Răspunsul 59 către Talasie, în acea parte unde Sfântul Părinte tâlcuieşte Sfântului Apostol Petru ( I Petru 1.9 )

Acum vom aminti cuvintele, de la începutul Răspunsului 60 către Talasie, foarte importante pentru tema noastră : Taina Hristică , cuvântul Scripturii o numeşte – Hristos. ( Col. 1. 26 ) adică este aceiaşi – Hristos şi Taina lui Hristos. Iar aceasta este neânchipuită şi necuprinsă unire după Ipostasuri, ( într-o singură Faţă ) a dumnezeirii după Ipostaziere ( a Feţei ) şi formulându-se o singură ipostază ( μίαν σύνθετον υπόστασιν) de la ambele naturi ( Dumnezeieşti şi omeneşti ). Aceasta este o taină Sacramentală Mare ( Ef. 3, 3.9, 5.32, Col I. 26-27; I Tim. 3. 16 )

Acesta este este scopul blajin ultim ( τέλος ) , pentru care totul s-a creat. Acesta este ţelul Dumnezeiesc preconceput ( de Dumnezeu ) înainte de început şi caracterizând ( acest ţel ) , noi spunem că acesta este preconceput ( de Dumnezeu ) , facerea (σκοπός) Căruia, este pentru tot şi nu pentru ceva ( alteceva ). Uitându-se la acest ultim ţel (τέλος) Dumnezeu, a creat toată lucrarea Sa. Acesta într-adevăr este un ţel ultim ( πέρας ) a Sfântului Plan Dumnezeisec, şi a celor pe care El îi are în acest plan, a cărui săvârşire v-a fi – Înălţarea în Dumnezeu, a tot ce este creat de El ( Efeseni 1. 10 -11 ) Această Taină cuprinde toate veacurile şi se manifestă prin acel nemăsurat şi fără de sfârşit, care a fost înainte de toate, Mare Sfat Dumnezeiesc, a cărui Vestitor a fost, Logosul Dumnezeiesc ( Cuvântul lui Dumnezeu – Hristos ) , care s-a făcut om şi a făcut cunoscută, dacă se poate spune aşa, adâncimea cea mai interioară a harului Părintesc, care în sine a arătat ţelul ultim, care este toată făptura creată de la începutul Facerii.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: