Noua Galilee

Blog de gândire şi cultură Creştină

Vai, vai, şi iar vai!

Posted by mihailmaster pe ianuarie 13, 2010

“Luaţi aminte la toate cele ce vă spun,

căci totul se pregăteşte cu foarte mare

viclenie: toate bisericile vor fi într-o

bunăstare imensă, pline de bogăţii, ca

niciodată, dar să nu mergeţi în ele…

Bisericile vor fi deschise, dar creştinul

pravoslavnic (trăitor, viu cu sufletul)

nu va putea intra în ele să se roage,

căci în ele nu se va mai aduce jertva

cea fără de sânge a lui Iisus Hristos.

În ele va fi toată adunarea satanică.

Sf. Lavrentie de Cernigov (+1950)

Vai, vai, şi iar vai!

Miercuri, 17 Dechemvrie, de ziua Sfântului Prooroc Daniel, mă sună un tânăr înţelept, din parohia Şişcani, Nisporeni, şi-mi spune următoarele: Azi, m-o ajutat bunul Dumnezeu şi am fost la biserică, la Sfântul Maslu. Şi preotul Ioan a ţinut o predică la norord şi a spus c-am următoarele cuvinte: “Oameni buni, Ghimpu o scos un ukaz şi vre sâ ni treacâ cu-dea-sâla pi stilu nou, dar noi sâ nu ni dăm. Noi trebui sâ-i votăm pi comunişti, că aiştea îs comunişti buni. Când erau ii la putere, voi salarii aveţ? Daaa, răspund enoriaşii. Da pensii aveţ? Daaa, răspund enoriaşii. Trăiaţi ghini, aveţ di tăti? Daaaa, răspund enoriaşii. Îi drept câ ş-amu aveţ, da tot mai ghini o fost cu comuniştii. Nevoastre sâ ştiţ câ sânt douâ feliuri di comunişti: leninişti şi stalinişti. Leniniştii îs răi, câ ii o strâcat biserici, da staliniştii îs buni, câ ii o făcut şâ fac biserici şâ-s credincioş, câ Stalin o fost şâ el credincios, el o făcut teologii. Şâ patriarhii o făcut în Rusâia, câ el s-o dus la patriarh şâ i-o dat voi sâ facâ patriarhii, câ pânâ atunci ruşâi nu aveu şi pi urmâ patriarhu o încunjiurat Moscova cu tăţ arhireii cu cruci şâ cu icoani (şi “svetâi” Stalin era oare cu dânşâi?..) şi di asta o câştigat războiu cu nemţâi, câ ii erau la 50 di kilometri di Moscova. Şâ comuniştii iştea nu trec pi nou ii-s pi vechi, ca noi. Aşă câ oameni buni, sâ-i votăm pi comunişti, câ aiştea (noua putere – nt.ns.) vor sâ ni treacâ pi nou… Ghini fraţâlor, ghini, ne-am înşeles?.. Haaa?.”

Băgaţi de seamă, fraţi creştini, că este chiar ziua Sfântului Prooroc Daniel, care a spus, că: mai înainte de venirea Domnului Hristos urâciunea pustiirii va sta la locul cel Sfânt şi cuvinte de hulă va grăi asupra Celui Prea Înalt, iar pre Sfinţii Celui Prea Înalt îi va omorâ şi va cugeta să schimbe vremea şi Legea, şi se va da în mâinile lui vreme, vreme şi jumătate de vreme; căci antihrist când va veni în lume, va căuta să amăgească pre toţi cei mai mari ai Bisericii, adică pre patriarhi, mitropoliţi, arhierei şi preoţi, ca să-i încurce cu toate meşteşugurile lui şi că el are să stăpânească trei ani şi şase luni, ca să se împlinească ceea ce au zis Sfântul Prooroc Daniil: că urâciunea pustiirii va fi în locurile cele Sfinte şi va înceta Jertva cea fără de curmare, şi cu daruri îi va amăgi pre toţi, ca să întărească ţările cu dumnezei străini, adică cu legea lui antihrist şi va strica tot Aşezământul de Lege al lui Dumnezeu.  Apoi va închide şi bisericile cu toţi credincioşii, care n-au să mai poată aduce jertva în Sfintele Altare; Şi au mai zis Sfântul Prooroc Daniel, cunoscătorul tainelor dumnezeieşti, că se vor alege şi se vor albi, şi se vor lămuri mulţi, şi nu vor înţelege cei fărădelege taina lui Dumnezeu, ci numai acei înţelepţi vor înţelege şi care o vor cunoaşte, se vor albi mulţi cu răbdarea care va veni asupra lor, până ce şi capul îl vor da la tăiat şi apoi vor lua Sfinţii Împărăţia Sfinţeniei, şi o vor ţine în veacul veacului. Amin. Mănăstire-ntr-un picior, ghici ciuparcă ce-i? Aceasta mi se pare a fi o întâmplare deloc întâmplătoare şi iată de ce. Cu vreo două-trei zile mai înainte, m-a sunat o dăscăliţă dintr-un sat din raionul Nisporeni şi mi-a spus că părintele Petru de la Hâncu, a făcut o adunare cu preoţii din raion (aceasta în condiţiile în care el nu mai este episcop de Nisporeni) pe tema stilului, spunând, cum că Ghimpu ar fi dat un ukaz, prin care ar vrea să ne treacă cu-de-a-sila pe stilul nou. Iar ei, adică preoţii de prin sate, împreună cu părintele Petru de la Hâncu, au “iscălit” că sânt împotrivă. Apoi, preoţii întorşi de la această adunare, s-au şi pus îndată pe treabă, adică pe făcut de pe amvon propagandă electorală în favoarea noilor bolşevici-stalinişti-creştini. Acea dăscăliţă era foarte pornită împotriva actualei puteri, iar pe comunişti îi lăuda, că adică ei nu ne-au trecut pe nou, ca “aiştea”. De unde se înţelege, că discursul părinţelului Ioan de la Şişcani, este unul identic, coordonat cu al celorlaţi preoţi din raionul Nisporeni, participanţi cu toţii la acea adunare. Adică un discurs tip, un discurs electoral, comun pentru toţi preoţii din raion (şi poate chiar din toată ţara, numai Dumnezeu ştie şi vlădicii “ortodocşi cari ţân pi vechi”, împreună cu comuniştii-stalinişti-buni-creştini, conduşi din semi-umbră de doi moldoveni şi ortodocşi pur-sânge: O. Reidman şi M. Tkaciuk). A mai spus preotul Ioan şi alte vorbe, care de care mai gogonate (la care, printre altele fiind spus, nimeni n-a luat nicio atitudine (!!!)), dar credem că-i destul o măciucă la un car de oale. Fac o mică remarcă-tristă: preotul acesta Ioan este un tânăr moldovean frumuşel şi este însurat cu o tânără la fel de frumuşică, care dăscăleşte destul de bine, au şi copii frumuşei. Dar ce greşeală mare face, că la aşa o frumoasă vârstă, în loc să te bucuri de viaţă şi să-i slujeşti lui Hristos, tu propovăduieşti în sfânta biserică pe antihrist, adică: tu, preot al lui Hristos (sic!) să-l propovăduieşti pe scaraoţchi-cel-bătrân de pe amvon, ca fiind bun, teolog, ziditor de biserici etc. Şi pentru ce oare: să fie numai pentru bani? Căci aceasta este curat-mânjit propagandă electorală în favoarea comuniştilor, care nu se face numai pe ochi frumoşi, ci se plăteşte din fondurile electorale ale partidului. Mi se pare a fi o altă (a câta oare, Doamne, şi până când vei mai răbda?) gărgăriţă-găselniţă a cenuşiu-purpuriei eminenţe hebree (conducătorul de facto al acestui partid), strecurată printre popii “voievodului” PCRM. Dar are oare voie un preot al lui Hristos să facă propagandă electorală şi încă de pe amvon? Nu te temi părinţele de mânia lui Dumnezeu? Să ne ferească Maica Domnului de urgia mâniei lui Dumnezeu! Oricum, pentru cultură generală, îi recomandăm părinţelului Ioan (şi nu numai)   cartea lui Vladimir Volkoff: “La trinite du mal” ou “Requisitoir pour servir au proces postume de Lenine, Trotsky, Staline”; adică: “Treimea răului” sau “Un rechizitoriu pentru un posibil proces postum al lui Lenin, Troţki şi Stalin”. Lectură plăcută!

Ajunşi aici, ni se impune şi fireasca întrebare: dar să fie oare adevărat acest ukaz, sau este iarăşi o himeră purpurie? Dacă un asemenea ukaz nu există, după cum cred şi eu, atunci noua putere ar trebui să facă un comunicat de presă prin care să dezafecteze această bombiţă stalinistă, împopoţonată în veşminte “ortodoxe”, menită să manipuleze conştiinţa bietului nostru ţăran, cu diavolescul scop, de se întoarce iarăşi la putere tovarăşii comunişti-stalinişti-buni, care fac biserici din chiatră şi din lut, iar pe cea vie o ucid. Ei îşi joacă această carte pe politica despre stiluri, zicând, că ei ar ţine împreună cu norodul (cu popii şi cu vlădicii) – pe stilul vechi. Dar iată o dovadă contrarie, care reprezină şi cheia pentru dezamorsarea minciunii monstruoasei coaliţii popeasco-staliniste.

Iată dar, cheia.

Răsfoind mai dăunăzi o Evanghelie preoţească sau de prestol, de culoare albastru-închis, tipărită cu binecuvântarea înalt prea sfinţiei sale înalt prea sfinţitului Vladimir, mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove, sub (atenţie mare!) îngrijirea şi supravegherea (supra ponderalului senior) prot. mitr. Ioan Vulpe (sau poate hulpe?), la editura Bisericii Ortodoxe din Moldova, tipografia de la Orhei, anul 1998, la pagina 363, aflu următorul text, pe care îl reproducem integral:

Evangheliastar

adică cele 35 de tabele calendaristice

“În aceste tabele sînt rînduite duminicile fiecărui an cu datele şi numirile lor, cu Evangheliile de la Utrenie şi de la Liturghie şi cu glasurile lor de rînd, după data schimbătoare a Sfintelor Paşti, scum aşezate potrivit calendarului îndreptat după stilul nou.

Se ştie că, din anul 1924, Biserica Ortodoxă Română, ca şi Bisericile surori din Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Biserica din Grecia şi din Cipru, Bisericile din Albania, Polonia, Finlanda şi Cehoslovacia, au început să întrebuinţeze calendarul îndreptat după stilul nou, potrivit hotărârii luate la Consfătuirea reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe, ţinută la Constantinopol în anul 1923. Printr-o înţelegere stabilită mai târziu între ele, toate aceste Biserici au hotărât însă ca să păstreze pascalia pe stil vechi, pentru ca în serbarea marelui praznic al Paştilor şi a sărbătorilor legate de el, să se păstreze unitatea cu Bisericile Ortodoxe din Rusia, Bulgaria, Serbia şi Ierusalim, care nu şi-au putut îndrepta până acum calendarul şi folosesc încă stilul vechi, rămas în urmă cu 13 zile faţă de cel corect (îndreptat). Aceste Biserici, cu prilejul Consfătuirii Bisericilor Ortodoxe de la Moscova din anul 1948, au recunoscut calendarul îndreptat după stilul nou şi au căzut de acord să-l introducă la timpul potrivit.”

Încheiem citatul şi menţionăm, că sublinierea cu italic aparţine editurii, iar sublinierea prin îngroşare – subsemnatului.

Mărtursesc, că atunci când am cetit acest text, am rămas mut. Cum adică, vlădică Vladimir, voi (clerul şi nu numai) tulburaţi lumea: vor să ne treacă pe nou, vor să ne treacă, vor să ne tracă pe nou… şi în acelaşi timp, tot voi (vlădica Vladimir şi nu numai) bine cuvânaţi asemenea texte (vezi reproducerea de mai sus)? Cum vine asta? Nu vă mai ascundeţi după degete, gata, spuneţi deschis la toată lumea, că voi ţineţi pe nou (în ascuns) sau mai bine zis, nu ţineţi deloc, nici pe nou şi nici pe vechi, că de fapt vă e totuna. Sau vă temeţi că o să vă juchească norodul di cheli, cum îl jupuiţi voi acuma? Noi credem că aceste vremuri nu mai sânt atât de departe şi poate n-om mai ajunge noi timpul potrivit de Consfătuirea Bisericilor Ortodoxe surori de la Moscova iubită, mândră capitală, toţi copchiii-ţi cântă, pesnea şea di falâ…din anul 1948 şi apoi din anul 1976, de pe vremea patriarhului Pimen (când se zice că s-ar fi făcut al 8-lea sobor), ca să introduceţi (voi şi nu ceilalţi, adică – conkuriruişceaia firma, vorba lui Ostap Bender, iată de fapt care-i jmecheria!) calendarul îndreptat după stilul nou. Să înţelegem că e o chestie de timp. Dar până atunci, merge lupta intestinală, pentru: cine v-a realiza această trecere (aici este şi explicaţia formării celei de a doua mitropolii – lupta pentru bani şi putere). Adică cine v-a fi mângâiat pe căpuşor cu ceva părăluţe-părăluţe-noi-nouţe şi cu posturi în noua biserică-mondială, de către tăticii-secretari-generali al ecumenismului mondial (citeşte: curva din Apocalipsa lui Ioan). Vă rugăm să ne daţi un răspuns oficial, serios şi drept. Aveţi curajul? Îndrăzniţi, norodul nostru demult aşteaptă. Că de dat oricum aveţi să-l daţi în faţa Dreptului Judecător, dar mai bine şi mai înţelept ar fi să vă gătiţi de pe acuma. Mă rog de mă iertaţi, pentru îndrăzneală, dar trebuie odată şi odată de spus lucrurilor pe nume.

Iar în încheiere, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă propunem o urătură compusă de o năcăjită creştină, o văduvă din satul Marinici, Nisporeni, cu numele Evghenia, a lui moş Dumitru Ciobanu sau mai simplu, cheochea Jenea, de care sânt sigur că vă doare-ncot:

O venit Sărbătorile,

ca pe câmpii florile.

Crăciunul şi Anul-nou,

Boboteaza Sfântu Ion.

Hăi, hăi, hăi, trageţi brazda măi!

Trageţi brazda, duce-ţi jugul,

Că vine Domnul cu plugul.

Hăi, hăi, hăi, duce-ţi jugul măi!

Dumnezeu ne-a dăruit,

Un Pom frumos pe Pământ.

Şi subt Pom cine sta,

Maica Domnului, Precista.

Hăi, hăi, hăi, trageţi brazda măi!

Trageţi brazda, duce-ţi jugul,

Că vine Domnul cu plugul.

Hăi, hăi, hăi, duce-ţi jugul măi!

Un Prunc micuţ că avea,

Domnului că se ruga.

Să ne dee-un an bogat,

Şi cu rod îmbelşugat.

Hăi, hăi, hăi, trageţi brazda măi!

Trageţi brazda, duce-ţi jugul,

Că vine Domnul cu plugul.

Hăi, hăi, hăi, duce-ţi jugul măi!

Sfântul Marele Vasile,

să-nconjiori cu Crucea bine,

turma lui Hristos cea vie.

Lupchi-n turmă să nu vie,

oile să le sfâşie.

Hăi, hăi, hăi, trageţi brazda măi!

Trageţi brazda, duce-ţi jugul,

Că vine Domnul cu plugul.

Hăi, hăi, hăi, duce-ţi jugul măi!

Cu drag, Dumitru Lăpuşneanu, creştin pravoslavnic, care ţine credinţa aşa cum au aşezat-o Sfinţii Părinţi la cele Şapte Soboare Ecumenice a toată lumea, unde au mai spus, că al optulea sobor dacă va fi, anatema să fie. Sau altfel spus, eu ţân – pi vechi. Amin.

La anul şi la mulţi ani!

2 răspunsuri to “Vai, vai, şi iar vai!”

  1. aaaaa said

    e bine si frumos ,corect ce ati scris dar sa nu uitati nu judecati pe preoti .CINE ESTI tu sluga SA judeci pe sluga alt cuiva

  2. Dimitrie Lăpuşneanu said

    Odată Parintele Ioan Zlotea, i-a întrebat pe fraţi: „Măi, dacă un stăpân are în casa sa slugi şi fii, care dintre ei sunt înaintea lui mai mari, fiii sau slugile?” Iar fraţii i-au răspuns: „Fiii Părinte Ioane, sunt mai mari.” Atunci Părintele Ioan le-a spus aşa: „Apoi iaca măi, preoţii sunt slugile lui Dumnezeu, iară oamenii sunt fiii lui Dumnezeu… şi de aceea Dumnezeu ţine mai mult cu oamenii decât cu preoţii, pentru că ei sunt fiii Lui…”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: