Noua Galilee

Blog de gândire şi cultură Creştină

Archive for februarie 2010

Ortodoxia în Moldova

Posted by mihailmaster pe februarie 27, 2010

Proiectat ca un corpus de documente in 4 volume, lucrarea Ortodoxia in Moldova. Puterea, biserica, credinciosii [Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие. 1940-1991 гг.], a aparut la editura moscovita Rosspen, sub ingrijirea fostului Ministru al Securitatii Nationale al RM, Valeriu Pasat. Primele doua tomuri contin documente de arhiva din perioada 1940-1960. Volumul 1 cuprinde acte legate de istoria bisericii, de la formarea RSS Moldovenesti pana la moartea lui I.V.Stalin, unele tin de exodul monahilor si preotilor din Basarabia, dupa 1944, precum si documente care cartografiaza vizita Patriarhului Alexei I al Rusiei in Romania proaspat cucerita de sovietici, in 1947. Volumul al 2-lea continua cronologic tematica celui dintai, cu date inedite despre inchiderea manastirilor basarabene, nationalizarea intregii averi ale acestora, precum si marturii despre lupta ateista a acelui deceniu.

Interesant cum propunerea de asanare morala a societatii moldovenesti vine din partea unui fost inalt demnitar, care e si doctor-habilitat in istorie, sustinut intru toate de clerul superior din Mitropolia Moldovei.

In luna mai a anului acestuia se preconizeaza aparitia si a celorlalte doua volume, astfel incat documentatia va cuprinde perioada pana la disiparea regimului totalitar comunist. Statia terminus a cercetarilor se limiteaza la anul 1991. Noutatea absoluta a acestui corpus de documente consta in faptul ca aduna impreuna marturii de arhiva din Moldova, Rusia si Romania, astfel incat vom putea avea o imagine globala asupra administratiei si functionarii structurilor ortodoxe pe o arie mai larga, sub directa supraveghere a organelor de securitate si ale partidului unic.

Lansarea primelor doua volume a avut loc la Palatul Mitropolitan din Chisinau, in data de 9 februarie, in prezenta autorului si a IPS Vladimir al Moldovei si Chisinaului.

A scris, Vladimir Bulat,

sursa: http://manastiri-basarabene.over-blog.com/

Posted in Noutăţi din Lumea Ortodoxiei, Recenzii de Carte Ortodoxă | Leave a Comment »

Nae Ionescu – Pentru reintrarea în Ortodoxie

Posted by mihailmaster pe februarie 26, 2010

Zis-a oarecare dintre farisei Domnului Iisus Hristos: „Spune Apostolilor Tăi să tacă!”. Iar Domnul Hristos, răspunzândule, au zis lor: „Adevăr zic vouă, că, de vor tăcea aceştia, pietrele vor striga”. ( Luca XIX, 39-40)

… Fără vrerea lui, numai prin faptul că nu a încetat un singur moment să apere punctul de vedere dreptcredincios, ziarul nostru devine centrul către care se îndreaptă plângerile – şi nădejdile – tuturor ortodocşilor pe cari îi are această ţară. (Şi are mulţi!) Tot felul de întâmpinări prezentate personal, prin telegrame, prin memorii sau pantahuze se adună din toate părţile ţării, mărturisind – împotriva tuturor scepticilor – cât de vie este în popor credinţa. Întâmplările acestea le-am prevăzut… De aceea, tuturor celor cari în scris sau prin viu grai ne întreabă ce mai e de făcut le răspundem că de acum campania aceasta trebuie strămutată de pe tărâmul împotrivirii teoretice pe cel practic, ai organizării unei rezistenţe a dreptcredincioşilor… Două sunt, de fapt, chestiunile în dezbatere, şi anume:

1) Există, pentru un ortodox, putinţa să se împotrivească unei hotărâri a Sinodului? 2) Există, pentru laici, putinţa de a fi, la un moment dat, în mai mare măsură deţinători ai adevărului decât ierarhia ecleziastică? Într-un caz ca şi în celălalt, răspunsul este: DA. Şi iată şi motivele: La chestiunea I. Aşezarea Bisericii creştine nu se sprijină pe un corp de prescripţiuni normative arbitrare şi contractuale, cum e uneori cazul legilor juridice. Ca atare, orice dispoziţie de caracter ecleziastic nu îşi are izvorul nici în util, nici în bine, ci în adevăr. Trăsătura caracteristică şi esenţială a aşezării Bisericii noastre este, prin urmare, Adevărul. De unde urmează că nu urmăm o indicaţie a Bisericii pentru că e a Bisericii, ci pentru că ea exprimă adevărul. (Orice credinţă sau afirmaţie de altă natură este catolică.) Citește restul acestei intrări »

Posted in Schimbarea calendarului în România - ecouri ale vremii | 1 Comment »

ACATISTUL MAICII DOMNULUI în cinstea icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti

Posted by mihailmaster pe februarie 25, 2010


Din istoria icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea Vărzăreşti

Icoana Maicii Domnului a fost adusă la mănăstirea Vărzăreşti, care poartă hramul „Naşterea Maicii Domnului”, la începutul veacului trecut, adică după anul 1900, cum se presupune, de la mănăstirea Rudi. Maica Eleonora, care a venit la mănăstire în anul 1922, afirmă că icoana era de acum la Vărzăreşti.
Cândva această icoană a trecut printr-un incendiu, dar n-a ars.
Prin anul 1901, după cum mărturiseşte inscripţia de pe îmbrăcămintea de metal, icoana a fost reparată şi reânnoită.
Până în anul 1959 icoana Maicii Domnului s-a aflat în bisericile mănăstirii Vărzăreşti: vara –  în biserica de vară cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”, iar iarna – în biserica de iarnă cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, mângâind şi ajutând cu puterea Sa cerească de Mamă pe măicuţele şi surorile ce Îi slujeau. Citește restul acestei intrări »

Posted in Icoane făcătoare de minuni din Basarabia, Mănăstiri din Basarabia | 4 Comments »

58 de ani de la trecerea la Domnul a lui Valeriu Gafencu

Posted by mihailmaster pe februarie 18, 2010

Să-l cinstim pe Sfîntul Valeriu Gafencu!

Se împlinesc 58 de ani de la trecerea la Domnul a lui Valeriu Gafencu, Sfîntul închisorilor. Este o datoria moarală pentru fieacare ce simte şi gîndeşte româneşte să-i cinstească memoria. Să ne amintim şi să-l cinstim pe românul, legionarul, deţinutul politic, creştinul, în fine Românul absolut – Valeriu Gafencu.

S-a născut în ianuarie 1921, ca fiu al fostului deputat în Sfatul Ţării, Vasile Gafencu. A beneficiat de educaţia creştină aleasă a familiei, de dragostea părinţilor şi de un mediu încă nestricat de modernism. Astfel, a fost pregătit pentru greutăţile care aveau să le întîmpine. În 1940 ajuns direct acolo unde era nevoie de el, şi acolo unde se potrivea de minune – în Mişcarea Legionară.

Va fi aspru pedepsit de regimul răzvrătitului Antonescu, care pentru o vină imaginară îi pecetuieşte destinul: 25 de ani de muncă silnică. Ieşire de acolo nu a avut. Citește restul acestei intrări »

Posted in Noutăţi din Lumea Ortodoxiei, Sfinţii închisorilor | Leave a Comment »

Oamenii lui Dumnezeu din Basarabia de altă dată – modalităţi de ieşire din criză

Posted by mihailmaster pe februarie 13, 2010

Recenzie la cartea: Oamenii lui Dumnezeu din Basarabia de altă dată, Vol I.

În convorbirile pe care le purta în temniţă Ioan Ianolide cu Valeriu Gafencu, acesta la un moment dat îl întreabă: “Valeriu, care ar fi modalităţile de ieşire din criză?” La care Valeriu Gafencu îi răspunde: “Întoarcerea la Hristos. Este necesară o elită creştină care să nu părăsească poporul, ci să lupte cu îndrăzneală contra tuturor formelor de împilare şi înrobire a lui. Poporul nu poate fi apărat numai prin rugăciuni şi pomeni, adică prin formalism sec, ci prin luptă, îndrăzneală şi putere. Lumea asta e în stăpânirea lui Hristos şi creştinii nu au voie să o părăsească. Nu există nici o acuzaţie mai gravă decât să se spună, că Biserica a părăsit poporul, căci atunci L-a părăsit pe Hristos, oricare dogme ar fi stabilit şi respectat ea.”

Credem, că necesitatea publicării unei asemenea culegeri de texte, ca Oamenii lui Dumnezeu din Basarabia de altă dată, ce adună împreună mai mulţi oameni ai lui Dumnezeu de pe acest multpătimitor pământ al Basarabiei, spre a servi drept pilde de modele vii, pentru crearea unei noi elite creştine, s-ar putea înscrie în obiectivul expus tinerelor generaţii de atunci (dar mai ales celor de azi, din care şi Mihail Bortă, autorul acestui îndrăzneţ proiect face parte), de către un atât de scump vlăstar al Basarabiei noastre, mucenicul şi mărturisitorul lui Hristos, în cumplitele temniţe comuniste din România: Valeriu Gafencu.

Căci de la sfâşierea trupului sfintei noastre Moldove, Ţara de Jos, aşa cum se numea în vechime acest petec de pământ sfânt, dintre Prut şi Nistru, guvernat în vremile Domniei creştine după cum ne arată Mihail Eminescu, în poemul Dragoş Vodă cel Bătrân, de: Citește restul acestei intrări »

Posted in Recenzii de Carte Ortodoxă | 1 Comment »

„Golgota Nordului”: Constantin Duşenov a fost condamnat la 3 ani de puşcărie

Posted by mihailmaster pe februarie 12, 2010

„Golgota Nordului: Constantin Duşenov” video :

http://rutube.ru/tracks/2916685.html?v=e5c34274ff74971a0efe3fe2213dc8e9

Constantin Duşenov, jurnalist şi activist creştin ortodox, monarhist convins şi antisemit radical, redactorul şef al publicaţiei «Русь Православная». / Rusia Pravoslavnică, şi autorul unui ciclu de filme reunite sub genericul: Rusia cu şişul în spate. E interesant de văzut cazul acestui rus ultra-radical, pentru care modelul apărării idealului rusismului este Ioan cel Groaznic. Este evident că a provocat diverse organizaţii evreieşti, de unde s-a şi ales cu acest proces, terminat în 3 februarie cu sentinţa: 3 ani de puşcărie, pentru propagandă anti-semită, provocare la ură etnică şi religioasă…
Cine are posibilitatea să titreze acest material, poate că ar fi util, în vederea difuzării lui în cercurile mai largi,  creştine ortodoxe.
Pe mine personal m-a pus serios pe gînduri acest filmuleţ!

Vladimir Bulat

Posted in Noutăţi din Lumea Ortodoxiei | Leave a Comment »

Arhiepiscopul Averchie (Tauşev) din Jordanville – MAREA APOSTAZIE

Posted by mihailmaster pe februarie 11, 2010

„Sarea ne pătrunde” – semnul apropierii sfârşitului

(La un centenar de la binecredinciosul sfârşit al Episcopului Ignatie Brianceaninov)

Sfântul Ierarh Ignatie Brianceaninov şi scrierile sale

Apărător al Ortodoxiei, învăţător şi făptuitor al rugăciunii şi al pocăinţei; împodobire de Dumnezeu inspirată a arhiereilor, slavă şi laudă a monahilor: cel ce prin scrierile tale ne-ai înduhovnicit pre noi toţi. Flaut duhovnicesc, Ignatie de Dumnezeu înţelepţit, roagă-L pe Cuvântul Hristos Dumnezeu, pe Carele în inima ta L-ai purtat, să ne dăruiască nouă mai înainte de sfârşit pocăinţă.

Troparul Sfântului Ierarh Ignatie

La Sinodul Local al Bisericii Ortodoxe Ruse consacrat mileniului de la creştinarea Rusiei (iunie 1988, Lavra Serghiev Posad), Sfântul Ierarh Ignatie a fost alăturat la ceata sfinţilor. De la această dată moaştele sale odihnesc în biserica Mântuitorului din mănăstirea Tolgsk-Vedenski din oraşul Iaroslavl. „Flaut duhovnicesc” a fost numit el în troparul închinat lui. Viaţa sa aminteşte istoria vechilor Paterice. S-a născut la 6 februarie 1807 în satul Pokrovskoie, gubernia Vologda, în familia unui demnitar înstărit. Din copilărie îi plăcea să citească cărţi duhovniceşti. De la vârsta de 15 ani începe să viseze la viaţa monahicească şi la intrarea în mănăstire, dar este trimis de către tatăl său la Şcoala superioară de inginerie militară de la Sankt-Petersburg. La examen era de faţă şi viitorul împărat, marele cneaz Nicolai Pavlovici. Înfăţişarea nobilă a tânărului şi cunoştinţele sale strălucite l-au interesat pe marele cneaz, care l-a invitat la palatul Anicikov, reşedinţa sa. Din acest timp Brianceaninov devine pensionarul marelui cneaz. Era primul la toate ştiinţele. Puţini însă erau cei care bănuiau ce se petrece în tainiţele sufletului viitorului inginer militar. „Au trecut aproape doi ani de preocupaţii lumeşti – îşi amintea el – în sufletul meu s-a născut şi a crescut o pustietate îngrozitoare, a apărut foamea şi dorul neostenit după Dumnezeu. Am început să deplâng nepăsarea mea, acea uitare şi delăsare a credinţei la care ajunsesem, pacea fericită pe care o pierdusem, acea deşertăciune ce mă cotropise şi care mă apăsa, mă înfricoşa, mă umplea de sentimentul părăsirii, al lipsei de viaţă!”

Era tânguirea sufletului ce se îndepărtase de adevărata sa viaţă – Dumnezeu.

Cugetările la ştiinţele studiate de el cu asiduitate în şcoală l-au adus în pragul deznădejdii:

Citește restul acestei intrări »

Posted in Semnele vremurilor, Sfinţii Părinţi ne Invaţă | Leave a Comment »

Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcatoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ

Posted by mihailmaster pe februarie 11, 2010

Rugaciunile incepatoare.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

Aparatoarei si conducatoarei neamurilor crestinesti, calauzitoarei si izbavitoarei, cantari de lauda aducem noi, credinciosii care ne-am adunat inaintea Sfintei Tale Icoane, iara Tu, Sfanta Stapana Nascatoare de Dumnezeu, ca Ceea ce ai indurari nespuse, primeste rugaciunea noastra ce o aducem inaintea Sfintei Tale Icoane Facatoare de Minuni, ca in umilinta inimii sa-Ti cantam: Bucura-Te, cea plina de dar Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, Lauda Harbovatului si a Moldovei Ocrotitoare.

Icosul 1:

Stapana! Primul care Ti-a adus aceasta lauda a fost Arhanghelul Gavriil, cand Ti-a binevestit ca vei zamisli pe Fiul lui Dumnezeu. Iara, dupa preamarita Ta adormire, toate puterile ceresti iti aduc pururea aceasta lauda in ceruri. Deci, cum sa cutezam noi, pacatosii, a impreuna glasurile noastre cu ale celor fara de trupuri? Insa, amintindu-ne de indurarea Ta catre toti cati se pocaiesc, cu frica si cu dragoste iti graim unele ca acestea:

Bucura-Te, Ceea ce esti adancul milei;

Bucura-Te, Ceea ce esti mare nesecata de iubire;

Bucura-Te, buna solitoare a neamului crestinesc;

Bucura-Te, Ceea ce esti in Harbovat cetate mare;

Bucura-Te, care pe oamenii pravoslavnici la Manastirea Harbovatului ii atragi cu legamanturile iubirii;

Bucura-Te, care toata scarba din sufletele lor o gonesti;

Bucura-Te, Ceea ce prin Icoana Ta de Minuni Facatoare, ca printr-o stea ne conduci pre noi;

Bucura-Te, care cu rugaciunile Tale, navalirile patimilor degraba le alungi;

Bucura-Te, care esti pentru cei ce se indoiesc intarire in cele bune;

Bucura-Te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, Lauda Harbovatului si a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 2:

Toate puterile ceresti Te vad, de Dumnezeu aleasa Fecioara, Imparateasa, Maica a Cerescului Imparat, rugandu-Te Fiului Tau si Dumnezeului nostru pentru crestini. Iara noi, pacatosii, vazand pre pamant Sfanta Ta Icoana si ingenunchind in fata ei, cu bucurie ne inchinam Tie, cantand: Aliluia!

Icosul 2:

Mijlocirea cea osardnica cereasca daruieste-ne-o noua, Imparateasa, caci cum am putea lauda numele Tau cu gurile noastre? Tu ne esti solitoare buna si puternica ca sa ne ajuti in toate nevoile, spre a-Ti canta cu umilinta acestea:

Bucura-Te, Ceea ce ne mangai prin rugaciunile ce le aduci Fiului Tau si Dumnezeu;

Bucura-Te, ca cu rugaciunile Tale ne izbavesti de vesnicile suspinuri;

Bucura-Te, ca cu rugaciunile Tale de maica il faci pe Fiul Tau si Dumnezeu indurator spre noi;

Bucura-Te, ca cu rugaciunile Tale linistesti dreapta manie a lui Dumnezeu asupra noastra;

Bucura-Te, ca cu solirile Tale ni se iarta pacatele;

Bucura-Te, ca cu ajutorul Tau patimile noastre se nimicesc;

Bucura-Te, Ceea ce ne ajuti in toate necazurile si nevoile noastre;

Bucura-Te, ca pre cei ce Te preamaresc intotdeauna ii slavesti;

Bucura-Te, ca cu bucuria Ta linistesti intristarile noastre;

Bucura-Te, Ceea ce mereu ne daruiesti bucurie;

Bucura-Te, Ceea ce ne deschizi usile Raiului;

Bucura-Te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, Lauda Harbovatului si a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 3:

Stapana, aratat-ai indoita putere a darului Tau pe pamantul Moldovei, cand in locul pe care Te-ai aratat, intreit ai inmultit averile cu Icoana Ta cea Facatoare de Minuni, care cu mana ierarhului Pahomie primita a fost de la Moscova, fiind daruita de mama lui Nicolae Albaduev, care a jertfit-o Sfintei Manastiri Harbovat, pentru care cu bucurie cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

Avand nesecata bogatie de indurari, intinzi mana de ajutor tuturor marginilor pamantului, dand vindecare celor bolnavi, usurare celor suferinzi, vedere orbilor si tuturor de toate, implinind a fiecaruia trebuinta. Deci, noi cu multumire iti cantam acestea:

Bucura-Te, ca numai Tu ne esti Maica Milostivirii;

Bucura-Te, Ceea ce ne-ai aratat chemarea de mult pret a milei;

Bucura-Te, ca daruiesti tuturor indurari fara de numar;

Bucura-Te, Ceea ce vindeci ranele pacatelor noastre;

Bucura-Te, ca pe cei drepti ii asezi in locasurile Raiului;

Bucura-Te, ca esti nadejde a primirii bunurilor celor asteptate;

Bucura-Te, ca pre toti cei cazuti ii pui iarasi in starea de dar in curand;

Bucura-Te, care ajuti tuturor celor ce au nevoie de ajutorul Tau;

Bucura-Te, Bucuria noastra, izbaveste-ne de toate nevoile, boalele si linisteste intristarile noastre;

Bucura-Te, Ceea ce unesti pravoslavnicii din Moldova prin Sfanta Ta Icoana;

Bucura-Te, ca esti bucuria calugarilor din Harbovat;

Bucura-Te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, Lauda Harbovatului si a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 4:

Cereasca Imparateasa! Tu ne ajuti intotdeauna in viforul multor nevoi ce ne navalesc pre noi, care cu credinta scapam la Tine si ne inchinam Icoanei Tale Purtatoare de Vindecari, caci despre cea dintai icoana a Ta ai zis candva: aceasta icoana este harul meu si puterea mea. Astfel noi credem cu adevarat cum ca Tu ne ajuti noua celor ce cantam: Aliluia!

Icosul 4:

Camara aleasa a Duhului Sfant, primind Dumnezeu in cer mijlocirea Ta pentru noi, iti implineste cererea, iar noi, pacatosii, pre pamant, vazand Sfanta Ta Icoana ce ne lumineaza ca un soare, cu indrazneala iti cantam, ca Maicii Domnului, astfel:

Bucura-Te,Ceea ce ne-ai aratat pre Soarele Cel vazut numai de ingeri;

Bucura-Te, Ceea ce ne luminezi cu lumina care nu se stinge;

Bucura-Te, Ceea ce ne inviezi pre noi, cei morti de pacate;

Bucura-Te, Ceea ce pre mamele cele sterpe le faci nascatoare de prunci;

Bucura-Te, Ceea ce curand gonesti pre dusmanii cei rai, care pe neasteptate navalesc asupra noastra;

Bucura-Te, Ceea ce intotdeauna ne indulcesti cu bunatatile cele dorite;

Bucura-Te, Ceea ce degraba ne mangai in necazurile si scarbele noastre;

Bucura-Te, ca pre cei ce cheama numele Tau ii scapi de moarte naprasnica;

Bucura-Te, ca celor ce nadajduiesc spre Tine le daruiesti viata fara de sfarsit;

Bucura-Te, ca pre cei care au catre Tine credinta si iubire ii duci la cer;

Bucura-Te, ceea ce ne esti puternica solitoare si ne aperi de toate imprejurarile;

Bucura-Te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, Lauda Harbovatului si a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 5:

Stea dumnezeiasca, cale aleasa catre Soarele Dreptatii Te-ai aratat, Stapana. Celor ce se mantuiesc povatuitoare. Precum in viata pamanteasca ai fost catre Fiul Tau Solitoare pentru oamenii din Cana Galileii, tot asa si dupa slavita Ta plecare la ceruri, rugaciunile credinciosilor din toate partile pamantului, ce se aduc Fiului Tau si Domnului nostru Iisus Hristos si aici pe pamantul Moldovei, in Manastirea Harbovatului, le inalti la scaunul lui Dumnezeu, daruindu-i lumii felurite vindecari, – celor ce canta: Aliluia!

Icosul 5:

Vazand oamenii in Manastirea Harbovatului in vremurile de demult si in zilele mai de pe urma, icoana trecand prin satele Moldovei, multime de vindecari si minuni daruite de Tine, Maica lui Dumnezeu, ei isi intareau sufletele in dorinta mantuirii, aducand calduroasa pocainta de pacatele lor si asa iti cantau Tie:

Bucura-Te, Ceea ce le esti orbilor vedere si schiopilor umblare;

Bucura-Te, ca esti izbavitoare de demoni a celor indraciti prin frica si spaima;

Bucura-Te, Ceea ce ai intors cu minune para focului de la lacasul Tau si ai inviat pre pruncul Simeon prin rugaciunile staretului;

Bucura-Te, ca prin acestea ai aratat din nou oamenilor puterea vechilor Tale minuni;

Bucura-Te, ca vindecarile de la Sfanta Ta icoana s-au inmultit pana-n zilele mai de pe urma;

Bucura-Te, Ceea ce in toata lumea daruiesti izvoare de vindecari de la Sfanta Icoana;

Bucura-Te, Ceea ce mai mult decat aceste daruri imbogatesti duhovniceste pre cei ce Ti se roaga Tie;

Bucura-Te, ca cu Tine se lauda neamurile crestinesti;

Bucura-Te, ca si cei cu putina credinta alearga la ajutorul Tau;

Bucura-Te, ca esti nadejdea pamantenilor si ajutatoare in nevoi;

Bucura-Te, bucuria celor ceresti si a celor pamantesti;

Bucura-Te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, Lauda Harbovatului si a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 6:

Biserica lui Hristos propovaduieste minunile Tale, Nascatoare de Dumnezeu, care-s ca nisipul marii si ca stelele cerului. De la rasarit pana la apus minunile Tale sunt laudate, caci nu exista oras sau tara unde Tu sa nu fi lucrat cu puterea lui Dumnezeu spre izbavirea, mantuirea, luminarea si vindecarea celor numiti cu numele lui Hristos, adica a crestinilor. Mai cu seama prin Sfintele Tale Icoane faci minuni, revarsand de la ele rauri de tamaduiri, milostiviri si indurari oamenilor care se chinuiesc in necazuri si boli. Drept aceea Te marim cu glasuri de cantari duhovnicesti si cantam Fiului Tau si Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul 6:

Dumnezeiasca Prunca, Fecioara, rasarit-ai in dumnezeiasca revarsare de lumina a slavei, tinand in brate pre vesnicul prunc Iisus Hristos, inconjurat de cetele puterilor arhanghelicesti, precum te vedem zugravita pre icoana, ce se numeste Tainicul Rug Nears al lui Moise prin care daruiesti credinciosilor daruri pline de indurari, izbavindu-i de foc si de trasnete. Vindecand pre cei slabanogi, mangaind pre cei scarbiti si trimitand tuturor cele bune si folositoare de suflet spre a-Ti canta cu glasuri netacute unele ca acestea:

Bucura-Te, ca de Tine se bucura in triumf soborul ingeresc si neamul omenesc;

Bucura-Te, ca slava Ta este mai presus decat laudele ceresti si pamantesti;

Bucura-Te, ca de la inaltimea cereasca, cu dragoste de mama, priveghezi peste toata lumea;

Bucura-Te, Cea care pe cei scarbiti de pe pamant ii cercetezi cu binefacerile Tale;

Bucura-Te, Ceea ce nu treci cu vederea, in nenumaratele Tale binefaceri, pre cei dispretuiti si lepadati;

Bucura-Te, Ceea ce, in bunatatea inimii Tale, scoti din groapa pierzarii pre cei deznadajduiti;

Bucura-Te, Ceea ce esti alavastru ce porti vindecari de orice neputinta;

Bucura-Te, Ceea ce esti purtatoare de mir binemirositor al lui Hristos, care ai umplut de buna mireasma omenirea cazuta;

Bucura-Te, Ceea ce dezlegi legatura pacatelor la pacatosii care se pocaiesc;

Bucura-Te, Ceea ce zdrobesti capcana patimilor celor ce se nevoiesc in curatie;

Bucura-Te, Ceea ce esti Bucurie Lina pentru pentru tinerele mame, care isi alapteaza pruncii;

Bucura-Te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, Lauda Harbovatului si a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 7:

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, vrand sa incalzesti inimile cu dorinta vietii vesnice prin minunile Tale, vindeci pre cei bolnavi, izgonesti dracii, slobozesti pre cei robiti, inviezi pre cei morti, pentru ca noi, intelegand puterea lui Dumnezeu, sa dispretuim cele ce sunt in desert si sa adaugam cele dumnezeiesti in sprijinirea sufletelor noastre, cantand neincetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:

Manastirea Harbovatului suferind iara cele mai grele prigoniri, cand impreuna cu intreaga tara, prin viclenie, a fost despartita de pravoslavnica credinta si data sub stapanirea ereticeasca, dupa un timp indelungat a fost reintoarsa crestinilor pravoslavnici. Apoi, fiind chemati calugarii care erau imprastiati, venind, au scos din cenusa Sfanta Icoana a Maicii Domnului, care de trei ori a fost in foc, dar au gasit-o neatinsa, nearsa, stand cu fata in jos. Atunci toti au ingenuncheat inaintea Stapanei, cantand:

Bucura-Te, Apararea Harbovatului;

Bucura-Te, mustrarea ereticilor agareni;

Bucura-Te, ca lacasul Tau nu pentru totdeauna L-ai parasit;

Bucura-Te,Ceea ce ne inveti frica lui Dumnezeu;

Bucura-Te, ca cu solirea Ta multi turci s-au intors la credinta ortodoxa;

Bucura-Te, ca din vremuri vechi multi eretici s-au indreptat cu intelepciunea Ta;

Bucura-Te,Ceea ce chemi din nou pre credinciosi la rugaciune in Sfantul Tau Lacas;

Bucura-Te, ca pre cei necredinciosi ii inveti sa se inchine sfinteniei de aici;

Bucura-Te, Ceea ce esti pururea laudata de drepti si de cuviosi;

Bucura-Te, ca la Tine nazuiesc cu pocainta cei cazuti;

Bucura-Te, Ceea ce esti intoarcerea la credinta a celor lepadati;

Bucura-Te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, Lauda Harbovatului si a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 8:

Voind Domnul cel indelung rabdator si a toate stiutor sa arate iubirea Sa de oameni din adancul indurarilor Sale, Te-a ales de a fi Lui Maica, izvorul nesecat al milei, fiindca, dupa dreapta judecata a lui Dumnezeu, chiar de-ar fi cineva vrednic de osanda, sa fie, totusi, pastrat cu puternica Ta mijlocire si sa cante Fiului Tau si Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul 8:

Dumnezeule, bucuriile Tale cele minunate Le-ai aratat in Preacurata Maica Ta si cu minuni ne-ai daruit icoana Ei care lumineaza pre oameni mai mult decat razele soarelui, fiindca ei ca si cum ar vedea pre Nascatoarea de Dumnezeu, cu caldura credintei si cu dragoste canta:

Bucura-Te, Ceea ce peste pamantul Moldovei intinzi icoana Ta ca pre un nor;

Bucura-Te, ca pre aceasta ne-o arati drept mila si aparare ca pre un vesmant;

Bucura-Te, ca prin icoana Ta izvorasti pretutindenea o multime de minuni;

Bucura-Te, ca prin aratarea Icoanei Tale luminezi pre toti oamenii;

Bucura-Te, ca cu aceasta arati in biserica un nou semn de dar;

Bucura-Te, ca noi, privind la Icoana Ta, ne inchinam Tie, Adevaratei Nascatoare de Dumnezeu;

Bucura-Te, ca cu Icoana Ta, ca cu un stalp de foc, alungi intristarile si intunericul pacatelor;

Bucura-Te, ca cu Icoana Ta luminezi mintea noastra asupra pacatului;

Bucura-Te, ca cu aceasta biserica ai inramat-o;

Bucura-Te, ca prin apararea Ta suntem paziti noi, pacatosii si gonesti de la noi haina neagra a intristarilor noastre;

Bucura-Te, Ceea ce ne imbraci cu vesnica bucurie;

Bucura-Te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, Lauda Harbovatului si a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 9:

Straina minune vedem despre Tine, Maica lui Dumnezeu, precum de boalele trupesti, prin sarutarea Sfintei Tale Icoane si prin stropirea Apei Sfintite, se vindecau cei ce cu credinta cer vindecare, asa si patimile sufletesti si cele trupesti ale roabei Tale Elena s-au vindecat. Prin vederea si prin purtarea Sfintei Tale Icoane prin sate si prin casele oamenilor credinciosi, cei ce cu dragoste o primeau se intareau in credinta, umplandu-si inimile de umilinta, laudandu-Te si cantandu-Ti: Aliluia!

Icosul 9:

Eu, nevrednicul, sunt cu totul plin de pacate, in desertaciuni lumesti ma pierd, iar pentru sufletul meu nimic nu agonisesc. Dar, privind la Sfanta Ta Icoana, Stapana, si luminare de la dansa primind, iarasi pe calea mantuirii ma indrept si, in bucuria inimii, iti cant Tie:

Bucura-Te, Comoara Curatiei;

Bucura-Te, Adancul Milelor;

Bucura-Te, Ceea ce pururi catre Fiul Tau rugaciuni adanci pentru cei credinciosi inalti;

Bucura-Te, Ceea ce nu respingi rugaciunile pacatosilor;

Bucura-Te, ca deznadajduirea suferintei Elenei ai acoperit, odata cu vindecarea bolii negre;

Bucura-Te, ca cei ce cheama numele Tau se ridica din caderea cea straina;

Bucura-Te, prin care eresurile luptatoare impotriva icoanelor in toata lumea au fost rusinate;

Bucura-Te, prin care credinta adevarata pe pamantul Moldovei s-a reintors;

Bucura-Te, Ceea ce inalti sufletele la nevointa intregii intelepciuni – la viata in feciorie;

Bucura-Te, Ceea ce inveti pre cei ce ne obijduiesc;

Bucura-Te, a inimilor noastre umilinta si a sufletelor nadejde;

Bucura-Te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, Lauda Harbovatului si a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 10:

Domnul cel iubitor de oameni, voind sa mantuiasca neamul omenesc de inselaciunea vrajmasului, ni Te-a daruit pre Tine, Maica pamantenilor, spre ajutor, zicand: „Fii ai oamenilor, iata Maica Mea, Ea va fi Acoperamant si Scapare celor obijduiti”, ca prin Tine sa-i ridice din adancul pacatelor pre toti cei care canta: Aliluia!

Icosul 10:

Imparate ceresc! – asa se roaga intotdeauna pentru noi Cereasca Imparateasa – primeste pre tot omul care Te preamareste si cheama numele Tau unde se face pomenirea Sfantului Tau Nume si pentru numele Tau ma pomeneste si pre Mine. Nu-i indeparta de la fata Ta, ci sa fie peste ei bunavointa Ta, primeste de la dansii toata cererea si pre toti ii izbaveste din nevoi. Noi insa, pacatosi fiind, nadajduim in rugaciunile Tale de Maica si graim acestea:

Bucura-Te, ca Tu esti rugatoarea noastra fierbinte catre Dumnezeu;

Bucura-Te, ca rugaciunile Tale de Maica au multa putere pentru a-L face indurat pre Stapanul;

Bucura-Te, Ceea ce esti nadejdea celor deznadajduiti si le linistesti durerile;

Bucura-Te, Ceea ce luminezi nevrednicia noastra cu darul Tau;

Bucura-Te, Ceea ce cu curatia Ta ne curatesti intinaciunile noastre;

Bucura-Te, Ceea ce cu mireasma Ta faci rugaciunile noastre drepte;

Bucura-Te, Ceea ce pulberea trupului nostru stricacios o schimbi in nestricaciune;

Bucura-Te, Ceea ce contra slabiciunilor noastre ne dai intarire;

Bucura-Te, Ceea ce vindeci boalele noastre sufletesti si trupesti;

Bucura-Te, Ceea ce degraba imprastii norul patimilor, scarbelor si a intristarilor ce vin asupra noastra;

Bucura-Te, Ceea ce, prin staruitoarele Tale rugaciuni, ne daruiesti toate cele de folos;

Bucura-Te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, Lauda Harbovatului si a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 11:

Toata firea ingereasca se minuneaza, Doamne, de lucrarea Ta cea plina de milostivire, caci ai daruit multpacatosului neam omenesc o Aparatoare si Ajutatoare puternica. Plecandu-Se spre neputintele noastre, prin minunata Sa icoana, Ea ne daruieste mangaieri nespuse – celor ce cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11:

Te-ai milostivit, Stapana, cu lumina vietii vremelnice si nadejdea vietii vesnice, pentru un oarecare om din Moldova care era sa moara, dar chemand Sfanta Icoana in casa lui, gustand Apa Sfintita de la Icoana Ta si spalandu-se cu ea, indata s-a facut sanatos. Aceasta minune vazand-o, rudeniile si credinciosii, cu frica si cu umilinta, Ti-au strigat:

Bucura-Te, Ceea ce esti vindecatoarea celor bolnavi;

Bucura-Te, Ceea ce asculti pre crestini in scarbe si in boale;

Bucura-Te, ca cu Tine a fost alungata moartea de la omul care o astepta;

Bucura-Te, ca cu Tine ni s-a daruit neclintita credinta;

Bucura-Te, ca Bunavestirea Arhanghelului Gavriil se implineste in fata ochilor nostri;

Bucura-Te, ca dupa graiul Lui esti pururea fericita;

Bucura-Te, ca Manastirea Harbovatului Ti-ai ales-o drept loc de permanenta petrecere;

Bucura-Te, ca, fiind purtata prin sate, multe semne si minuni ai facut;

Bucura-Te, Ceea ce n-ai respins nadejdea celor ce Te-au primit cu credinta in casele lor;

Bucura-Te, Ceea ce primesti cererile cele fierbinti ale tuturor crestinilor ce se roaga Tie;

Bucura-Te, Ceea ce ne daruiesti sanatate si ne conduci spre mantuire;

Bucura-Te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, Lauda Harbovatului si a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 12:

Darul vindecarilor si umilinta rugatoare de la a Ta stapana, icoana, izvorand, sa nu fie in desert sufletelor noastre, daca pentru pacate in nesimtire impietrita am cazut, insa, ca una ce ai putere de a invia mortii, trezeste si a noastra sufleteasca amortire si cu gand bun inimile noastre le lumineaza, ca, lingusirea pacatului urand, sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:

Cantand puternicul Tau ajutor, Te laudam toti ca pe o mare solitoare a noastra si ne inchinam Tie, Celei ce Te rogi pentru noi, caci credem si nadajduim ca vei cere de la Fiul Tau si Dumnezeu bunatatile cele vesnice si cele vremelnice tuturor celor ce cu dragoste striga astfel:

Bucura-Te, tare Aparatoare a toata lumea;

Bucura-Te, sfintirea tuturor celor ceresti si pamantesti;

Bucura-Te, binecuvantarea tuturor timpurilor anului;

Bucura-Te, calcarea tuturor curselor si a ispitelor ce vin de la lume, de la trup si de la diavol;

Bucura-Te, neasteptata impacare a celor cumplit invrajbiti;

Bucura-Te, nestiuta indreptare a pacatosilor celor nepocaiti;

Bucura-Te, Ceea ce nu lepezi pre cei nebagati in seama de toti si parasiti in lume;

Bucura-Te, Ceea ce rapesti din groapa pierzarii pre cei cu totul cazuti in deznadejde;

Bucura-Te, Ceea ce ai lasat sa se aduca in locasul Tau icoana Ta, ca pre o propovaduitoare a mantuirii, de catre mama lui Nicolai Albaduev;

Bucura-Te, Ceea ce din inaltimea cerului privesti la robii Tai apasati de pagani;

Bucura-Te, Ceea ce pre cei credinciosi ii scapi din orice nenorocire si ii indemni spre fapte bune;

Bucura-Te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, Lauda Harbovatului si a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

O, Maica prealaudata a lui Hristos Dumnezeul nostru, care ai infiat prin iubirea Ta toate neamurile crestinesti! Noi, pamantenii, nu ne pricepem a Te lauda precum se cuvine. Dar, fiind biruiti de dragostea Ta si ridicandu-ne privirile la Sfanta Ta Icoana de Minuni Facatoare, Te rugam sa nu ne lipsesti pre noi, toti fiii Tai, de indurarea Ta si de apararea Ta fierbinte in scarbele, boalele si toate nevoile noastre si iti cantam: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Stapana! Primul care Ti-a adus aceasta lauda a fost Arhanghelul Gavriil, cand Ti-a binevestit ca vei zamisli pe Fiul lui Dumnezeu. Iara, dupa preamarita Ta adormire, toate puterile ceresti iti aduc pururea aceasta lauda in ceruri. Deci, cum sa cutezam noi, pacatosii, a impreuna glasurile noastre cu ale celor fara de trupuri? Insa, amintindu-ne de indurarea Ta catre toti cati se pocaiesc, cu frica si cu dragoste iti graim unele ca acestea:

Bucura-Te, Ceea ce esti adancul milei;

Bucura-Te, Ceea ce esti mare nesecata de iubire;

Bucura-Te, buna solitoare a neamului crestinesc;

Bucura-Te, Ceea ce esti in Harbovat cetate mare;

Bucura-Te, care pe oamenii pravoslavnici la Manastirea Harbovatului ii atragi cu legamanturile iubirii;

Bucura-Te, care toata scarba din sufletele lor o gonesti;

Bucura-Te, Ceea ce prin Icoana Ta de Minuni Facatoare, ca printr-o stea ne conduci pre noi;

Bucura-Te, care cu rugaciunile Tale, navalirile patimilor degraba le alungi;

Bucura-Te, care esti pentru cei ce se indoiesc intarire in cele bune;

Bucura-Te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, Lauda Harbovatului si a Moldovei Ocrotitoare!

si Condacul 1:

Aparatoarei si conducatoarei neamurilor crestinesti, calauzitoarei si izbavitoarei, cantari de lauda aducem noi, credinciosii care ne-am adunat inaintea Sfintei Tale Icoane, iara Tu, Sfanta Stapana Nascatoare de Dumnezeu, ca Ceea ce ai indurari nespuse, primeste rugaciunea noastra ce o aducem inaintea Sfintei Tale Icoane Facatoare de Minuni, ca in umilinta inimii sa-Ti cantam: Bucura-Te, cea plina de dar Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, Lauda Harbovatului si a Moldovei Ocrotitoare.

Dupa aceea zicem aceste rugaciuni:

RUGACIUNE:

O, Preasfanta Stapana de Dumnezeu Nascatoare, Ceea ce esti mai presus decat Heruvimii si mai cinstita decat Serafimii. Fecioara de Dumnezeu aleasa, bucuria tuturor celor necajiti, da-ne noua mangaiere, tuturor celor ce suntem in necazuri si boale, ca afara de Tine alta scapare si ajutor nu avem. Tu una esti mijlocitoare bucuriei noastre. Ca Maica lui Dumnezeu si Maica milostivirii, stand inaintea pristolului Prea Sfintei Treimi, poti sa ne ajuti noua, ca nimeni dintre cei ce se roaga Tie cu credinta nu este rusinat. Auzi-ne si acuma, in ziua necazului nostru, pre noi, cei ce cadem inaintea Icoanei Tale si cu lacrimi ne rugam Tie. Alunga de la noi toate necazurile, boalele si nevoile care vin asupra noastra in aceasta vremelnica viata, prin atotputernica Ta mijlocire, nu ne lipsi pre noi nici de vesnica si nesfarsita bucurie intru Imparatia Fiului Tau si Dumnezeului nostru in vecii vecilor. Amin.

RUGACIUNEA A DOUA:

Imparateasa mea cea preabuna si nadejdea mea Nascatoare de Dumnezeu, primitoarea saracilor si ajutatoarea strainilor, bucuria scarbitilor si acoperitoarea necajitilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi scarba, ajuta-mi ca unui neputincios, hraneste-ma ca pre un strain; necazul meu il stii si-l dezleaga precum vrei, ca n-am alt ajutor afara de Tine, nici alta folositoare degraba, nici alta mangaietoare buna, ci numai pre Tine, o, Maica lui Dumnezeu, ca sa ma pazesti si sa ma acoperi in vecii vecilor. Amin.

Istoricul Icoanei Facatoare de Minuni:

Icoana Facatoare de Minuni a Maicii Domnului (65×98 cm) a fost adusa in Basarabia de colonelul Nicolae Albaduev la sf. sec. XVIII. Dupa moartea acestuia in razboiul ruso-turc, mama lui a donat icoana Sfintei Manastiri Harbovat. Aflandu-se aici, icoana a supravietuit trei incendii, de fiecare data fiind gasita in cenusa, neatinsa de flacari. In 1816 Stefan Lupu o imbraca intr-un vesmant de argint impodobit cu pietre scumpe.

Treptat vestea despre darul facator de minuni al icoanei s-a raspandit in tot tinutul. Oamenii veneau la Icoana Maicii Domnului ca la o ultima speranta, ca la ultima sansa de izbavire de boli, nevoi etc.

Credinciosii din Chisinau au rugat ca Icoana Maicii Domnului sa fie adusa pentru o perioada a anului in oras. Cererea lor a fost semnata la 17 ianuarie 1859. Astfel accesul la Icoana Facatoare de Minuni s-a largit. Ea putea fi invitata chiar acasa. In anii interbelici icoana era purtata pe trasee stabilite din timp, ce intersectau aproape tot teritoriul tinutului. Cortegiul insotitor uneori lua o amploare de nedescris. Deplasarile Icoanei Maicii Domnului se transformau in adevarate sarbatori ale spiritului ortodox.

In ultimii ani Icoana Facatoare de Minuni a Maicii Domnului se afla in incinta Catedralei Mitropolitane „Nasterea Domnului”, cu exceptia Postului Mare, cand se intoarce la Manastirea Harbovat. La Chisinau, in fiecare vineri, la ora 7.00, in fata icoanei se savarseste Acatistul Acoperamantului Maicii Domnului, oficiat de IPS Vladimir, Mitropolitul Chisinaului si al Intregii Moldove, impreuna cu un sobor de preoti din municipiul Chisinau.

Insotind Icoana Facatoare de Minuni prin sate, orase, spitale, scoli intreprinderi, case particulare etc., ne-a impresionat dragostea, credinta si bucuria spirituala cu care oamenii o primesc. Ne-au minunat rugaciunile fierbinti cu lacrimi facute de credinciosi, inclusiv de cei din generatia tanara, in fata Sfintei Icoane. Ei se inchina icoanei ca insusi Domnului nostru Iisus Hristos si insasi Maicii Domnului.

Ne-am convins ca Dumnezeu isi are alesii Sai si alesele Sale si ca, in ciuda ateismului militant din timpul sovietic si a inertiei ateiste ce inca mai persista in societate, s-a mai pastrat duhul credintei vii in Mantuitorul nostru Iisus Hristos, redat in Sfanta Evanghelie.

Minunate vindecari savarsite prin Sfanta Icoana:

Din momentul aducerii Sfintei Icoane la Manastirea Harbovat, multi dintre credinciosii care au nazuit cu rugaciune fierbinte s-au invrednicit, prin mijlocirea Imparatesei Cerurilor, de vindecarea diferitelor boli si usurarea in nevoile lor. De atunci semnele minunilor si ale vindecarilor se inmultesc spre slava Preacuratei si Milostivei Aparatoare a neamului crestinesc.

Din scrisoarea generalului de infanterie Ioan N. Inzov, adresata staretului Manastirii Harbovat, arhimandritului Ioanichie aflam ca P. Diordiev, care suferea de alienare mintala, fiind trimis la manastire, dupa rugaciunile facute inaintea Sfintei Icoane, a fost miluit prin Imparateasa Cerurilor cu vindecare desavarsita.

Ioan M. Grecin-Liudvigski, fiu de comerciant din comuna Putintei, si sotia sa Maria, in declaratia lor din 23 septembrie 1861, prezentata staretului Manastirii Harbovat, arhimandritului Ieronim, marturisesc ca Maria a suferit de o strasnica boala de dinti, care ii provoca dureri cumplite in tot corpul si junghiuri, ea nemaiputand sa mearga si pirzandu-si orice nadejde. Boala a durat din decembrie 1860 pana in aprilie 1861, cand Maria a fost adusa in fata Icoanei Facatoare de Minuni (intre satele Dascova si Bravicea, icoana fiind in trecere de la Chisinau la Harbovat), unde a varsat lacrimi si s-a rugat Imparatesei Ceresti sa o miluiasca. A doua zi s-a marturisit si s-a impartasit cu Sfintele Taine, simtindu-se apoi cu desavarsire sanatoasa.

Preotul T. Lascu povesteste un caz nu mai putin uimitor. Este vorba de epitropul bisericii din Gordinesti Alexandru Dementi, care in anul 1863 a fost paralizat naprasnic in partea stanga a capului, dimpreuna cu ochiul stang, limba si mana. Vazand ca toate incercarile de ajutor ale rudelor sunt zadarnice, el a nazuit la ajutorul Maicii Domnului, a cerut sa se slujeasca Acatist si Tedeum inaintea Sfintei Icoane de la Harbovat. Apoi si el insusi s-a pus pe rugaciuni fierbinti catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu. Si iata ca s-a invrednicit de vindecarea bolii sale, facandu-se iarasi sanatos.

Olga Podguski din Cainarii Vechi, in scrisoarea sa din 12 august 1902 noteaza: „Sora mea, o invatatoare sarmana, avea o copila, ce zacea in pat, slabanoaga, vreme de doi ani, neputandu-se nici ridica. Respiratia ii era foarte anevoiasa din pricina slabiciunii pieptului, iar in spate ii crescuse o cocoasa. Iata insa, ca, inainte de a pleca eu la Harbovat, am fost pe la sora mea si, privind cu mare jale copila, am zis surorii mele: „Stii tu ce gand mi-a venit? Am sa incredintez aceasta copila Maicii Domnului si am sa dau rugaciuni inaintea Icoanei Facatoare de Minuni din Harbovat”.

Deci, rugandu-ma eu, nevrednica, cu multe lacrimi, Maicii Milostive timp de doua zile, am cerut de au slujit preotii si Tedeum, dand o prescura si o Liturghie. Dupa ce m-am intors acasa, am dat prescura surorii mele, impreuna cu o camasa noua, ce o luasem si o pusesem inaintea icoanei Maicii Domnului in timpul cand m-am rugat.

Cu aceasta camasa sora mea a imbracat copila si i-a dat o bucatica de prescura sa manance.

Si iata ca, dupa acestea, in scurt timp, fetita a inceput a se ridica si a umbla, iar cocoasa s-a ascuns, ca si cum n-ar fi fost niciodata.”

Ludmila saptefrati, medic de familie din Negureni, Telenesti, a istorisit cum, in 1994, fetita ei de doi ani – Iuliana – s-a vindecat intr-un chip minunat de arsuri in urma rugaciunilor fierbinti ale intregii familii la Icoana Maicii Domnului. Copilul a avut arsuri de gradul III si IV la ambele maini si se afla intr-o stare grava dupa prima operatie. A doua interventie a medicilor, spre mirarea lor, a avut un efect miraculos si a inlaturat urmarile arsurilor.

Parascovia Ureche din satul Scorteni, Orhei, in marturisirea sa, povesteste despre intamplarea minunata pe care a trait-o in anul 1997. Atunci, in preajma sarbatorii Sf. Arh. Mihail si Gavriil, fiind bolnava de picioare si avand insuportabile dureri de cap, a iesit sa intampine Icoana Facatoare de Minuni si a trecut pe sub aceasta sfintenie. Brusc ei, care abia isi simtea picioarele, i-a venit ideea sa petreaca icoana pana la marginea satului (5 km dus + 5 km intors = 10 km). Drumul a fost usor si dupa aceea durerile din picioare au parasit-o. Rugaciunile catre Maica Domnului, care, din acea zi, au insotit-o in permanenta, i-au luat si suferinta durerilor de cap.

Olga Croitoru din Ordasei, Telenesti a suferit de un viciu cardiac pronuntat (a fost si operata) pana in decembrie, 2002, cand in satul ei a sosit Icoana Facatoare de Minuni. Trecand pe sub icoana, cu credinta si rugaciuni inaltate la Maica Domnului, a simtit o fierbinteala puternica in tot corpul si, dupa aceea, inima ei a uitat de aritmii si nu o mai deranjeaza.

Tot in decembrie, 20 02, in timpul aflarii Icoanei Maicii Domnului la Ordasei, calugarii-insotitori, impreuna cu parohul bisericii din sat, parintele Vitalie Saptefrati, au facut, la invitatia directiei scolii, un Tedeum in incinta acestei institutii, care nicidecum nu putea iesi din reparatie. Dupa un timp scurt, conform cuvintelor directoarei, s-au gasit toate cele necesare si scoala, bucurandu-i pe toti cu noua sa infatisare, si-a reluat ritmul normal de lucru.

P arintele Boris Boldescu din Verejeni, Telenesti a fost martorul unui caz minunat, intamplat in parohia sa. Intr-o vara calduroasa si secetoasa, icoana Maicii Domnului de la Manastirea Harbovat, trecand prin Verejeni, la solicitarile satenilor, poposea in casele lor. In pragul unei case, parintele Boris, impreuna cu insotitorii icoanei si cu familia-gazda, au vazut aievea cum din ochii Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu s-au prelins lacrimi. De ce plangea Maica Domnului? Din cauza secetei, lipsei ploii pe ogoare? Sau din cauza secetei noastre sufletesti, lipsei credintei in sufletele noastre?

Sirul minunilor, cu siguranta, este mult mai mare. Atat doar, ca noi, asemeni celor noua leprosi din pilda evanghelica, uitam sa multumim pentru vindecari si minuni sau o facem numai oral, prin telefon, lipsind urmasii de marturiile scrise.

Icoana Maicii Domnului de la Harbovat a fost si ramane a fi o adevarata ocrotitoare a credinciosilor din Moldova.

Posted in Icoane făcătoare de minuni din Basarabia | Etichetat: | Leave a Comment »

Părintele Iustin Pârvu a împlinit 91 de ani

Posted by mihailmaster pe februarie 10, 2010

La cei 91 de ani ai săi pe care îi împlineşte astăzi, Părintele Justin Pârvu, supranumit „Duhovnicul Neamului“, este mai verde decât brazii care-l înconjoară, la poalele Ceahlăului, în Mănăstirea Petru Vodă, ctitorită chiar de către Sfinţia Sa, pe meleagurile natale. „La ora actuală, în România, Părintele Justin este în frunte“, afirma regretatul Părinte Ioanichie Bălan, mâna dreaptă a marelui duhovnic al Ortodoxiei, Părintele Ilie Cleopa. Alături de Părintele Arsenie Papacioc, de 95 de ani, condamnat la 20 de ani de temniţă, şi de Părintele Adrian Făgeţeanu, de 98 de ani, condamnat tot la 20 de ani de închisoare, Părintele Justin Pârvu, luptător anticomunist şi pilon al monahismului şi neamului românesc, se numără printre marii învingători ai regimului bolşevic de exterminare a elitelor, după 17 ani de temniţă. Uns la monahism în 1936, la schitul Durău, la doar 17 ani, ulterior Părintele Justin a slujit în timpul războiului ca preot militar pe Frontul de Est. După ocuparea ţării de către sovietici, Părintele a trecut prin cele mai cumplite temniţe şi lagăre de exterminare, cu muncă silnică la minele de plumb. Nicio suferinţă pătimită nu l-a îndoit, dimpotrivă. Biruitor al regimului antiuman comunist, Părintele întemeiază în 1991, pentru slujirea martirilor închisorilor, aşezământul monahal de la Petru Vodă, cu hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, urmat de un altul, pentru maici, împreună cu un cămin de bătrâni şi o casă de copii. La 91 de ani, Părintele Justin arde ca o flacără vie, pentru România. Dumnezeu l-a dat înapoi mărturisitorilor Lui anii furaţi de comunişti. Întru mulţi ani, Părinte!

Victor Roncea http://victor-roncea.blogspot.com/

Alte pagini care se alatura sarbatoririi Parintelui Justin:

Victor Roncea: PARINTELE Justin Pârvu, 91 de ani de slujire a României

Savatie Bastovoi: La mulţi ani, Părinte Iustin!

Saccsiv: LA MULTI ANI! Azi PARINTELE IUSTIN PARVU implineste 91 de ani

Romania, uneste-te!: Părintele Iustin Pârvu împlineşte 91 de ani. La mulţi ani …

Razboi intru Cuvant: PARINTELE JUSTIN IMPLINESTE 91 DE ANI…

Napoca News: Părintele Iustin Pârvu a împlinit 91 de ani! La mulţi ani, Părinte!

Monitorul de Suceava: Părintele Iustin Pârvu, la 91 de ani

Curentul: Părintele Justin Pârvu, 91 de ani de slujire a României

Evenimentul: Părintele Iustin Pârvu împlineşte 91 de ani

Crestin ortodox: Parintele Iustin Parvu implineste 91 de ani

RealitateaMedia: Părintele Iustin Pârvu împlineşte 91 de ani

Manastirea Hancu: Părintele Iustin Pârvu împlineşte astăzi 91 de ani

Monitorul de Neamt: Pãrintele Iustin Pîrvu, la 91 de ani

Puterea Credintei: PARINTELE IUSTIN PARVU IMPLINESTE ASTAZI 91 DE ANI

Crestin ortodox(wordpress): La mulţi ani Părintelui Iustin Pârvu!

Ziare.com: Parintele Iustin Pirvu, la 91 de ani

Posted in Noutăţi din Lumea Ortodoxiei | 1 Comment »

Documente ignorate – Vlădica Antonie Plămădeală despre Ecumenism (2005)

Posted by mihailmaster pe februarie 10, 2010

Ecumenismul a luat-o pe o cale gresita, care porneste din inima Consiliului Ecumenic. Poate ca ar trebui cumva reformat, pentru ca sa inceapa tratative care sa dea niste rezultate. Pentru ca ideea in sine ramane buna. Felul cum s-a dezvoltat insa ramane sub semnul intrebarii.

Am fost foarte implicat in dialogul ecumenic. Am fost chiar un luptator pentru ecumenism timp indelungat. Imi pare rau insa ca acum, dupa 50 de ani de incercari, ecumenismul se afla tot la inceput. Dupa mine, vinovati sunt in primul rand cei din Consiliul Ecumenic, pentru ca nu au dus la bun sfarsit nici una dintre problemele pe care le-au avut. Ecumenismul a ramas insa o problema, care cine stie cand si cum se va rezolva.

Doar atat ca a deschis ochii Ortodoxiei spre viitor. Si spre un viitor poate mai putin cunoscut de noi, dar oricum spre un viitor promitator. Ecumenismul a fost dintru inceput o mare problema si se poate ca intr-un viitor indepartat sa-si gaseasca un punct de vedere mai solid. Desigur insa ca el va trebui reformat, caci cu actualele femei, aflate in Comitetele lui, care au venit cu intentii pur feministe, s-a compromis astfel, pentru epoca noastra, ecumenismul. As zice ca, la data de fata, relatiile Bisericii Ortodoxe cu celelalte biserici sunt oarecum normale. Si cu Biserica Catolica ele sunt tot normale, cand ma gandesc la normalitate, iau situatia de acum 50 de ani. Adica nu s-a facut nici un progres, pentru ca staful Consiliului Ecumenic nici nu s-a gandit la aceasta. El ramane condus de protestanti, la o atitudine pe care nu si-o precizeaza, dar, in afara de Biserica Catolica, cu care s-au incercat unele discutii, cu protestantismul nici vorba de asa ceva. Si daca in unele relatii cu Biserica Romano-Catolica si-au schimbat atitudinile din trecut, apoi cu Biserica protestanta nici nu s-a incercat aceasta. Asa ca putem vorbi de un oarecare moment de schimbare, dar el se refera mai mult la o schimbare de atitudine, si nu la una de doctrina. Asa incat, cu ecumenismul, as zice ca suntem abia la inceput. Dupa 50 de ani, in care s-au vanturat tot felul de idei, au ramas tot la idei, au ramas tot la practici vechi, schimbandu-se doar atitudinile de suprafata, care au deschis oarecum drumul spre un oarecare ecumenism, dar el trebuie inca lucrat indelung ca sa poata spune ca a facut ceva. In scurt, au fost tatonari neinsemnate, care au ramas tot la tatonari si nu s-a rezolvat nici una dintre diferentele mari. Asa ca ramane de facut totul. Si nu cred ca aceasta e o atitudine a Bisericii noastre, ci in primul rand a Consiliului Ecumenic, care ramane un organism condus, in general, de protestanti si in care ortodocsii, dupa ce au incercat unele interventii, s-au lasat mai moale. Dar lucrurile au ramas tot asa, adica suntem in fata ecumenismului si nu in vreo stare care va fi dat vreun rezultat. Asa ca ramane totul de facut inca. Cine il respinge si de ce? In primul rand il resping, din principiu, fiindca multi nu-l cunosc. Ei nu au fost deloc contactati de biserici in lupta lor ecumenica. Nici nu se putea sa fie altfel. Si apoi trecerea prin atatea formalitati fara sa se ajunga la nimic le-a dat sentimentul ca ecumenismul e o greseala. Eu cred ca aceasta este o stare de fapt a unora dintre biserici care nu si-au angajat tot personalul in aceste lupte, dar chiar daca l-ar fi angajat, tot aici ar fi ajuns.

Eu n-as zice ca mai asteptam ceva de la multimea de confesiuni si directii in care crestinismul e organizat. In momentul de fata, nu cred ca cineva mai asteapta ceva. Ecumenismul a luat-o pe o cale gresita, care porneste din inima Consiliului Ecumenic. Poate ca ar trebui cumva reformat, pentru ca sa inceapa tratative care sa dea niste rezultate. Pentru ca ideea in sine ramane buna. Felul cum s-a dezvoltat insa ramane sub semnul intrebarii. Eu sper totusi ca intr-o zi vom putea spune ca ceva s-a schimbat si ca de acum inainte mergem pe drumul cel bun.

Acest nou Papa, Benedict al XVI-lea, inca nu si-a spus parerile in privinta ecumenismului. Pe cat il cunoastem noi, e un conservator convins, asa ca nu va da drumul vreunei opinii care sa-l contrazica. El va ramane intr-o expectativa, care de altfel e si caracteristica varstei sale, dar cine stie? E inca pe treptele inceputului, mai are cativa ani de gandire buna, asa ca s-ar putea sa ne ofere si surprize. Eu personal insa nu prea cred in vreo perspectiva noua in ce-l priveste. Cred ca va fi un Papa care va pastra ceea ce s-a castigat prin Ioan Paul al II-lea, dar mai mult nu cred. Caci cat a fost Ioan Paul al II-lea de deschis, si totusi nu s-a realizat foarte mult, cu atat mai mult vom putea afla de la actualul Papa de tranzitie. Eu cred ca el va intari osatura principala a catolicismului din toata lumea si-l va pregati pentru noi confruntari in campul ecumenic al viitorului.

http://www.ortodoxie-ecumenism.com/

Posted in Noutăţi din Lumea Ortodoxiei, Semnele vremurilor | Leave a Comment »