Noua Galilee

Blog de gândire şi cultură Creştină

Archive for the ‘Campanii’ Category

Lansarea Portalului misionar antisectar Moldova Creştină

Posted by mihailmaster pe decembrie 9, 2009

Fraţii creştini,
Ţinem să vă aducem la cunoştinţă că recent în reţeua internet a apărut un nou portal creştin cu caracter misionar, care poartă denumirea de Moldova Creştină: www.moldovacrestina.info.
Portalul misionar antisectar Moldova Creştină a apărut dintr-o necesitate stringentă a vremurilor în care trăim.
Astăzi, când prozelitismul sectar a invadat de-a binelea întreg spaţiul virtual, noi, o mână de creştini ortodocşi, venim în întâmpinarea oamenilor însetaţi de Dreptate şi Adevăr, cu această pagină, al cărei scop este de a aduce la cunoştinţa tuturor mulţimea de ramificaţii sectare, care de peste o sută de ani sapă necontenit la temelia Bisericii Creştine Apostolice.

Tot mai multă lume vorbeşte astăzi despre secte, dar puţini ştiu ce anume sunt ele, de când au apărut în ţara noastră, cine le-a întemeiat, care este scopul lor, dacă sunt sau nu plăcute lui Dumnezeu.
Sectele sunt grupări religioase mai mici sau mai mari, care s-au rupt de Biserica Apostolică întemeiată de Domnul Iisus Hristos, schimbând dogmele credinţei şi interpretând după mintea lor Sfânta Scriptură. Ele au luat fiinţă chiar în timpul Apostolilor, prin Simon vrăjitorul şi prin creştinii iudei care amestecau religia creştină cu cea iudaică a Vechiului Testament. Secte creştine şi, mai ales, eresuri mari ca arianismul, nestorianismul, monofizitismul, monotelismul şi iconoclasmul, adică luptători împotriva Sfintelor Icoane, au fost secole de-a rândul, tulburând şi dezbinînd Biserica creştină în primul mileniu. Dintre aceştia se pot aminti astăzi armenii, copţii, iacobiţii şi alţii.
După Marea Schizmă, adică ruptura dintre Biserica Ortodoxă de Răsărit şi Biserica Romano-Catolică de Apus din anul 1054, au început să ia naştere în centrul şi vestul Europei unele grupări creştine sectare raţionaliste, datorită explicarii libere a Sfintei Scripturi şi răzvrătirii unor creştini împotriva Bisericii Apostolice, împotriva slujitorilor Bisericii şi a vieţii duhovniceşti prea aspre.
Cea mai veche sectă neoprotestantă a luat fiinţă în America la începutul secolului alXVIII-lea, anume secta baptistă. În prima jumătate a secolului al XIX-lea a luat naştere, tot în America, secta adventistă, de unde apoi s-a răspîndit şi în Europa sub numele de „Adventişti de ziua a şaptea” şi „Adventişti reformişti”.
Tot în secolul trecut apar şi alte secte ca Studenţii Bibliei, numiţi şi milenişti; Penticostalii, numiţi şi „Tremurătorii”, iar în Elveţia apare secta Evangheliştilor, numiţi şi „Creştini după Evanghelie”. Alte secte mai puţin creştine iau naştere tot pe la sfârşitul secolului trecut, cum sunt Pocăiţii sau Nazarinenii, Teosofii, care combină religia cu filozofia şi ştiinţa; Spiritiştii, care spun că vorbesc cu duhurile morţilor, Martorii lui Iehova, o secta iudaică, şi multe altele.
Majoritatea sectelor au fost întemeiate de oameni bolnavi la suflet şi la minte, oameni neascultători, certaţi cu Biserica lui Hristos şi cu slujitorii ei, stăpâniţi de demonul mândriei, al lăcomiei după averi şi dornici de mântuire fără osteneală, fără jertfă şi smerenie. Scopul urmărit de toate sectele nu este mântuirea sufletului, ci distrugerea Bisericii lui Hristos, dezbinarea creştinilor, împărţirea lor în sute de „bisericuţe”, adunarea de averi, mândria şi pierderea sufletelor omeneşti pentru care Fiul lui Dumnezeu S-a jertfit pe Sfânta Cruce.

Toate sectele creştine sunt cel dintâi şi cel mai puternic semn văzut al apropierii sfârşitului lumii, căci aşa ne spune Mântuitorul: „Vedeţi să nu vă amăgească cineva. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos (adica la noi este Hristos!) şi pe mulţi vor amăgi… Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor face semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi ”(Matei 24,4-5,24).

Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos şi cu Prea Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu şi cu toţi Sfinţii şi Mucenicii Bisericii Creştine Apostolice să ne întărească şi să ne păzească de toţi vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi. Slavă Ţie Dumnezeul nostru! Slavă Ţie Dumnezeul nostru! Slavă Ţie Dumnezeul nostru!

Sursa: www.logos.md

Posted in Campanii, Semnele vremurilor, Sfinţii Părinţi ne Invaţă | Leave a Comment »

Campanie pentru promovarea educaţiei religioase în şcolile din Republica Moldova

Posted by mihailmaster pe decembrie 1, 2009

Posted in Campanii | Leave a Comment »

Apel Naţional pentru predarea Religiei în şcoală

Posted by mihailmaster pe noiembrie 4, 2009

bannerEvenimentele social-politice ce s-au desfăşurat în ultimii ani în societatea noastră a determinat apariţia necesităţii de a introduce religia ca disciplina obligatorie în ciclul preuniversitar. Acest fenomen nu constituie un moft al cuiva ci un imperativ al unei societăţi aflate în tranziţie, abia scăpată de ateism.

După o lungă perioadă de ateism, în întregul spaţiu ex-sovietic, credinţa îşi recapătă locul ei firesc în societate, astfel spre exemplu începând cu septembrie 2009 religia se predă şi în şcolile din Rusia.

Cineva spunea că mileniul III “va fi unul al credinţei sau nu va fi deloc”. Republica Moldova, în intenţiile sale de aderare la UE ar trebui să preia practica ţărilor cu o democraţie consolidată în care de mai mulţi ani religia este predată în instituţiile preuniversitare.

Ca o reflectare legislativă la nivel european a importanţei identităţii cultural-spirituale a fiecărei naţiuni, domeniul cultural şi cel religios intră în competenţa exclusivă a fiecărui stat. Republica Moldova ar trebui să aibă o poziţie fermă vis-a-vis de educaţia religioasă a tinerii generaţii.

În era tehnologizării, mediul de comunicare electronic este înţesat de grupări antisociale care sub diferite măşti ademenesc pentru interese necurate, pe adolescenţii lipsiţi de posibilitatea discernerii adevărului. În această ordine de idei introducerea religiei in şcoală ar contribui la o mai bună cunoaştere a propriilor valori religioase şi la păstrarea identităţii naţionale.

Reieşind din cele remarcate mai sus Alianţa “Suflet pentru Educaţie” solicită factorilor de decizie a ţării urgentarea elaborării şi adoptării legii respective. Având în vedere confruntările şi pericolele pe care le vor avea de înfruntat, a nu le da copiilor noştri posibilitatea să-şi cunoască identitatea spirituală, credem că este o crimă naţională, opusă principiului din constituţie privind “libera dezvoltare a personalităţii umane”.

Apelul parvenit din partea ASE are scopul de a oferi tinerii generaţii posibilitatea de a se familiariza cu valorile moral-spirituale ale neamului nostru încă de pe băncile şcolii.

Introducerea religiei în şcoală nu mai este o opţiune posibilă şi reprezintă un imperativ al întregii societăţi. Dacă factorii de decizie de astăzi sunt conştienţi de datoria pe care o au faţă de Moldova de mâine, nu pot să-i lipsească pe cei care o vor edifica de ceea ce îi va ajuta cel mai mult: credinţa şi valorile moral-spirituale.

O educaţie fără religie înseamnă o şcoală fără suflet, care, mai devreme sau mai târziu, îşi va dovedi, în plan practic, ineficienţa.

O educaţie care cuprinde religia va fi o temelie bună pentru Moldova de mâine.

ASE îsi exprimă încrederea în competenţa şi profesionalismul dumneavoastră şi avem convingerea că această problemă va fi soluţionată cât mai rapid.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Pentru susţinerea introducerii religiei ca obiect de studiu în mediile preuniversitare vă îndemnăm să semnaţi aceasta petiţie, folosind modelul de mai jos:

Descarcă modelul în format .doc (Word)

Persoana de contact: Rusanovschi Iulian – /+373/ 79600416

SEMNAŢI PETIŢIA ONLINE AICI

Posted in Campanii, Noutăţi din Lumea Ortodoxiei | Leave a Comment »

Să dăruim din puţinul nostru pentru construcţia Mănăstirii „Naşterea Domnului” s. Zăbriceni

Posted by mihailmaster pe octombrie 7, 2009

Изображение 025Zilele trecute, am fost într-o călătorie în  nordul Basarabiei şi am ţinut foarte mult să trec şi pe la Mănăstirea „Naşterea Domnului” s. Zăbriceni.

Din discuţia pe care am avut-o cu părintele ieromonah Petru (Pruteanu) am aflat că Mănăstirea  a început construcţia unui minunat complex bisericesc format din două Paraclise mici şi un Sobor mare, pentru care are nevoie de surse financiare considerabile.

Cu bunăvoinţa părintelui Petru, am avut personal ocazia să aprind o lumânare în noul paraclis, recent finisat, care poartă hramul în cinstea Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan. După care am făcut o excursie pe teritoriul mănăstirii şi am văzut muncitorii, care lucrau la Soborul mare, care în proiectul său, se arată a fi o construcţie unicală pentru pământurile dintre Prut şi Nistru.

Tocmai de aceea, ţin să fac un apel către toţi creştinii de bună credinţă care vor să contribuie la construcţia acestui complex monastic, devenind în felul acesta – ctitori ai Mănăstirii.

Bunul şi Multmilostivul Dumnezeu să vă  primească  Jertfa!

Mai multe detalii aflaţi AICI

Posted in Campanii | Leave a Comment »

Susţine CAMPANIA APOLOGETICĂ „JUDECATA CERULUI”

Posted by mihailmaster pe octombrie 5, 2009

ban_areopag3Campania „Judecata cerului – Adevărul despre catolicism” este o campanie care are ca scop răspândirea materialelor ortodoxe legate de erezia catolică şi promovarea unei atitudini mărturisitoare. În secolul XX unii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe s-au abătut de la învăţătura Sfinţilor Părinţi – cel mai cunoscut caz fiind al apostatului patriarh ecumenic Atenagoras, care pentru poziţia sa a fost criticat de părinţii cu viaţă sfântă. În secolul XXI s-a înteţit propaganda filo-catolică, cel mai mare compromis fiind făcut prin acceptarea documentului de la Ravenna.
Aşa cum spun părinţii athoniţi contemporani, şi aşa cum o confirmă declaraţiile unor ierarhi ecumenişti ortodocşi şi catolici, se merge spre unirea Bisericilor. Dar această unire nu se vrea după învăţătura Sfinţilor Părinţi, prin reîntoarcerea catolicilor în sânul Bisericii celei Adevărate, ci se vrea în duhul falsei uniri de la Sinodul tâlhăresc de la Ferrara – Florenţa din 1438-1439. E nevoie însă de o rezistenţă a credincioşilor, similară celei faţă de unirea de la Ferarra – Florenţa. Atunci poporul a refuzat să mai meargă la slujbele ierarhilor apostaţi. Şi aceştia, înţelegându-şi greşeala, s-au pocăit pentru greşeala lor.
Numele campaniei vine de la titlul scrierii Sfântului Atanasie din Paros – „Judecata cerului”, despre minunea făcută de Sfântul Spiridon la începutul secolului XVIII împotriva catolicilor care vroiau să spurce biserica ortodoxă prin construirea unui altar catolic (scrierea sfântului se poate citi pe http://www.areopag.ro). Dumnezeu a făcut judecată şi a arătat că Biserica catolică este eretică. Judecăţile noastre sunt lipsite de relevanţă – putem doar contesta sau primi judecata făcută de Dumnezeu.
Principalele activităţi:
– traducerea în limbi de largă circulaţie (engleză, franceză, spaniolă) a materialelor apologetice ortodoxe;
– o analiză la zi a dialogului ortodox-catolic şi o critică a documentelor, declaraţiilor şi afirmaţiilor care contrazic învăţătura Sfinţilor Părinţi;
– prezentarea poziţiilor anti-catolice luate de diferite Biserici locale şi diferiţi ierarhi mărturisitori, precum şi de diferiţi părinţi duhovniceşti contemporani; cel mai recent document este Mărturisirea de credinţă din Volos din aprilie 2009, semnată de câţiva mitropoliţi şi mulţi preoţi, monahi şi mireni;
– prezentarea campaniei filo-unioniste ca o parte a propagandei ecumeniste – aceasta fiind la rândul ei o secţiune a campaniei globaliste care, în timp, va culmina cu instaurarea guvernului mondial şi a Antihristului;
– studierea documentelor premergătoare Marelui Sinod Pan-Ortodox privitoare la relaţia cu Biserica Catolică – ecumenismul fiind una din temele care se vor discuta la acest sinod;
– cercetarea din perspectivă ortodoxă a vieţilor şi învăţăturilor aşa-zişilor sfinţi catolici; Sfinţii Bisericii Ortodoxe au mărturisit că nu există sfinţi în afara Ortodoxiei;
– prezentarea unui punct de vedere ortodox privitor la aşa-zisele apariţii mariane din spaţiul catolic – Fatima, Lourdes, Medjugorje;
– traducerea şi tipărirea în limba română a textelor sfinţilor şi a hotărârilor sinoadelor care au condamnat ereziile catolice, precum şi popularizarea textelor care descriu minuni prin care Dumnezeu a vădit faptul că Biserica Catolică nu este Biserică şi nu are Sfinte Taine;
– prezentarea convertirilor la ortodoxie şi mai ales a problemelor cu care se confruntă catolicii care vor să se convertească la ortodoxie; analiza cazurilor ortodocşilor căzuţi în erezia catolică..
Imaginea campaniei este o icoană care reprezintă minunea făcută de Sfântul Spiridon spre biruinţa ortodocşilor şi ruşinarea ereticilor catolici. Prototipul a fost făcut de Sfântul Atanasie din Paros.
Campania are câteva categorii de public ţintă – creştini ortodocşi, preoţi, teologi, intelectuali, catolici interesaţi de ortodoxie. Se va ţine seama de problemele fiecărei categorii.
Ca şi celelalte campanii pornite de Grupul Areopag, şi aceasta va avea contestatari (poate chiar mai mulţi şi mai aprigi). Dar nu face parte din programul nostru irosirea timpului în astfel de polemici. Oricum, chiar dacă poziţia Bisericii – pe care o mărturisim – este infailibilă, suntem oameni şi se poate să facem şi greşeli în lucrarea noastră. De aceea criticile constructive sunt bine-venite. Vom ţine seama de feed-back-ul campaniei şi vom încerca să îndreptăm din mers eventualele minusuri. Nu încurajăm atitudinile batjocoritoare la adresa catolicilor, considerându-le total nepotrivite pentru un creştin ortodox.
Campania se deschide din data de 2 octombrie 2009. Programul final va fi anunţat pe data de 6 octombrie, împreună cu lista susţinătorilor (site-uri, blog-uri, persoane publice etc). Acţiunile ulterioare – organizarea de conferinţe sau distribuirea de broşuri şi pliante informative vor fi anunţate pe site-ul oficial http://www.areopag.ro.

2 octombrie 2009
Praznicul Sfinţilor Mucenici Ciprian şi Iustina

Danion Vasile, coordonator Grupul Areopag

Considerăm că este foarte important ca informaţia pusă la dispoziţie de Grupul Areopag să circule. De aceea îi rugăm pe cei care vor să sprijine această campanie să intre în lista noastră de discuţii, trimiţând un e-mail gol pe adresa areopag-subscribe@yahoogroups.com şi dând un reply la mesajul automat venit de la yahoo. În cazul în care nu reuşiţi scrieţi pe adresa de e-mail – grupulareopag@yahoo.com.
Rugăm site-urile şi blog-urile ortodoxe să susţină campania noastră şi să o promoveze. Toate materialele postate pe site-ul nostru pot fi preluate doar cu menţionarea sursei.

sursa : www.areopagul.blogspot.com

Posted in Campanii, Noutăţi din Lumea Ortodoxiei | 2 Comments »